Politikk

formannskap1
Formannskapet:

Etterlyste informasjon om hall, basseng og veg

Abonnement
mork bilde

Brev til styret i Helse Møre og Romsdal

Abonnement
njål sivertstøl
Njål Sivertstøl vert listetopp for Vanylven AP:

– Eg vonar vi ser mangfald og variasjon i vallistene

Abonnement
Ordførar Lena Landsverk Sande la fram høyringssvaret for kommunestyret i dag (mandag)
Vanylven og Sande:

Går for felles høyringssvar i ferjesaka

Abonnement
TRUGA: i 2025 må vi speide langt frå ferjekaia på Åram, dersom det går etter forslaget til samferdsleavdelinga på fylket. I budsjettet for 2023 er det også lagt inn moglege endringar i rutetilbodet. ARKIVFOTO: Fredrik Bakke
Kommunestyret:

Forslag om ferjenedlegging provoserer

Abonnement
FOR LITEN: parkeringsplassen ved gravplassen på Fiskå er for liten til å romme tilreisande ved større gravferder, meiner Nils-Olav Moen
Kommunestyret:

Parkeringsplassen for liten

Abonnement
 FOTO: Arkiv

Fylket snur om hurtigbåt

Abonnement
gabrielle hurtigbåt

Går ikkje inn for hurtigbåtrute

Abonnement
NØGDE: Kommunedirektør Andreas Nørve og økonomisjef Elias Botnen kunne under formannskapsmøtet legge fram eit kommunebudsjett i balanse, sjølv om både dei og kommunalsjef Helge Kleppe (teknisk) og Eli Tefre Nordal ser store utfordringar i dette.

La fram pressa budsjett i balanse

Abonnement
Vidaregaande-Syvde-2020-1536x1024

Skulestruktur til høyring

Abonnement
ULIKE SYNSPUNKT: Gruppemøte måtte til før politikarane vart samde om å førebels starte henting av våtavfall etter tidlegare mønster og få fram ein fagleg utgreiing på alternativ fram mot sommaren.

Brunedunken tilbake frå nyttår

Abonnement
KOMMUNESTYRET: godkjende mandag innspel til fylket sin landbruksplan.

Vil ha romslegare mulegheiter for bonden

Abonnement
BETRE SAKSRUTINAR: Janita Nybø har vore prosjektleiar og går etter nyttår over i rolla som leiar ved det nye forvaltningskontoret.

Forvaltningskontor skal sikre meir lik kvalitet i helsetenester

Abonnement
styreleiar i Rovdefjordsambandet AS, Jon Aasen
Rovdefjordbrua:

Ventar konsekvensutgreiing

Abonnement
STØTTE TIL DEI LOKALE som kjempar for artsmangfald og fiskebestandar i elvane, vart fremja av mellom anna Ottar Jan Løvoll, som sende inn tillegg til høyringssvaret i sakspapira.
Formannskapet:

Høyringssvar til konsesjonrunde for Åmelavassdraget

Abonnement
EIN UTFORDRA KOMMUNEØKONOMI: stod på dagsordenen i kommunestyremøtet tysdag, og kommunedirektør Andreas Nørve og økonomisjef Elias Botnen har slik mykje å jobbe med, med begrensa midlar, for det komande kalenderåret.
Kommunestyret:

Stort sprik mellom behov og midlar til rådvelde

Abonnement
NY ØKONOMISJEF: Elias Botnen og kommunedirektør Andreas
Formannskapet:

Presenterte tertialrapport og ny økonomisjef

Abonnement
lena, venstre regnjakke 2022

Vil på tinget for Vanylven

Abonnement
DSC00778
Lysfiskedebatten:

Steile frontar eller opning for dialog?

Abonnement
Notis_Stad skipstunnel
Statsbudsjettet:

Framleis byggestart 2024 for Stad skipstunnel

Abonnement