Politikk

TRENG UTBETRING: Allmennkaia på Åram treng utbetring, men først vil kommunen ha eigarskapen formelt på plass. Her er driftsutvalet på synfaring for eit par månader tilbake.

Kommunen vil eige kaia på Åram

Abonnement
partilogoer

18 parti stiller liste til valet i haust

Desse politikarane kan få plass på Stortinget

Abonnement
Ulsteinvik

Gjennomslag for Vanylven Venstre på landsmøtet

Abonnement
VIL IKKJE OMDISPONERE: Paul Sindre Vedeld (Sp) fekk med seg eit fleirtal av kommunestyret på å ikkje omdisponere midlar frå Rovde til Syvde kyrkje.

Vil ikkje flytte midlar frå Rovde til Syvde

Abonnement
VIL SYNLEGGJERE: – Denne utsikta ser ein ikkje når ein går inn på nettsidene til Vanylven kommune, seier Bjørnar Berge, og meiner at kommunen bør satse meir på betre annonsering av ledige tomter. Lenger nede i saka er ein skjermdump av korleis byggefeltet øvre Åheimslida er presentert på vanylven.kommune.no.

– Dårleg annonsering kan ha ein innverknad på tilflytting

Abonnement
nils olav moen

Valt til leiar for fylkespartiet

Abonnement
Kjølmoen og Løvoll

Fekk gjennomslag i programkomiteen

Arbeidarpartiet vil halvere ferjetakstane

Abonnement
GRUPPEMØTE: Her ser vi politikarane diskutere dei tre sjukeheimsplassane som etterkvart vart vedteke å halde vakante for å spare pengar.

Løyvde 1 million kroner til planarbeid i høve skipstunnelen

Abonnement
Rådhus

Dette skjedde i siste kommunestyremøte av året

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Overraska over at saka vart avvist av formannskapet

Abonnement
Eit samrøystes formannskap vedtok å støtte «Foreninga sjukehuset vårt» med 3 100 kroner.

Løyvde pengar til PET-skannar

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Formannskapet avviste sak om farlege grøfter: – Kva skal vi oppnå med det? Trur vi at dei kjem og kultar opp og legg røyr?

Abonnement
GODKJENDE BUDSJETTFRAMLEGG: Formannskapet tilrådde tysdag budsjett og økonomiplan, som no skal ligge ute på høyring fram til kommunestyremøte 14. desember, der endeleg vedtak vert gjort. Framlegget inneber likevel mange omstillingsprosessar for å kome i mål med innsparingar som er føresette.

Roleg budsjetthandsaming i formannskapet

Abonnement
helse- og omsorgssenter inngang

Slik vil eldrerådet endre budsjettet

Abonnement
Livsløpsutvalet i Vanylven kommune ynskjer at drifta på Tynnaknuten held fram.

Forventar at samarbeidet med Tynnaknuten held fram

Abonnement
På ei strekning på omlag to kilometer er det ikkje lenger gulstripe etter at det vart lagt nytt dekke der i sommar.

Gulstripa forsvann:

– Vegen er høgast prioritert av fylkesvegane når det kjem til standard og vedlikehald

Abonnement

Vil etablere frivilligheitssentral i Vanylven

Abonnement
Rådhus

Framlegget til budsjett og økonomiplan er klart. I kveld vert det digitalt folkemøte

Abonnement
Det vil verte ein bråstogg for bilar som eventuelt hamnar i grøfta på stader som dette.

Djupe grøfter opp i driftsutvalet igjen

Abonnement
Rådhus

– Stramme økonomiske rammer der det er utsikt til at desse vert endå strammare

Abonnement