Politikk

FORMANNSKAPET: Fekk orientering om, og diskuterte, dispensasjon frå planverk i samanheng med byggesaker.

Dispensasjon frå planar, ei vanskeleg sak

Abonnement
SPENT: Sjølv om ho ikkje klarer å sjå det for seg, har ordførar Lena Landsverk Sande (V) som mange andre vorte litt uroa av utspel om at neste års løyving til Stad skipstunnel kan verte teken ut som eit ledd i innstrammingstiltak.

Aukande uro kring tunnelløyving

Abonnement
stad-skipstunnel---inne-i-tunnelen-2-2

Stad skipstunnel må ligge fast – innspel til regjeringa

Abonnement
Formannskapet diskuterte deltaking i interkommunalt barnevern førre veke

Tilrår deltaking i interkommunalt barnevern

Abonnement
BREIER OM SEG: Parkslirekne lagar mange stader, gjerne langs vassdraga våre, etterkvart små skogar, som her ved Åheimselva.

Vil ta opp kampen mot parkslirekna

Abonnement
SENDING:: Tilsett på sørvistorget, Irma Moen, stod for streaming av kommunestyremøtet måndag. Framover vil også formannskapsmøta verte filma og vist på nett.

Vedtok streaming av formannskapsmøte

Abonnement
KOMMUNESTYRET vil ha betre utgreidd om ein kan få til å både hente matavfall og restavfall kvar fjortande dag.

Kommunestyret utsette sak om renovasjon

Abonnement
BRUNEDUNKEN er vonleg på plass att etter nyttår. Så gjeld det å finne gode ordningar for handtering av avfallet.

Innstilte på henting av våtorganisk avfall

Abonnement
bygging hall

Kjenner skulevedtak lovleg

Abonnement
FORMANNSKAPET: Knut Aksel Thunem, Bjarne Sætrenes med ryggen til, Idar Brekke, Katrin Brekke, Øystein Blom (med ryggen til), Andreas Nørve, Lena Landsverk og Ingebrigt Berget.

Formannskapet delte om filming av møta

Abonnement
Mona Stenersen (AP), Arkivfoto

Etterlyste plan for rekruttering og personalhandsaming

Abonnement
ÅHEIM/SELJE: Bake: Trenar Geir Nielsen, Therese Lunde, Tuva Hatlevik Borg, Kine Marie Andersen Grøttå, Ana Caroliny Viera Santiago, Katrine Lunde, Malin Rundereim Taklo, Oda Wold Haugland, Anette Lunde. Framme: Guro Lesto Larsen Andrea, Myklebust Aahjem, Mathea Berge Bøstrand, Emma Wold Haugland Sofie Rekvik Hove, Jeanette Rundereim Taklo, Celine Rundereim Taklo og Martine Refsnes Nøstdal. Kaia Trøen Bjørvik og Tiril Hasund er også mellom andre med i stallen, men var til denne kampen ute med skade.

Åheim/Selje på tabelltopp

Abonnement

Etterlyste betre turistinformasjon

Abonnement

Sju ordførar frå Sunnmøre på fjøsbesøk på Rovde

Abonnement
OTTAR JAN LØVOLL (AP): tok opp at ein igjen måtte få videooverføring av formannskapsmøta under eventuelt.

Videooverføring under formannskapsmøta?

Abonnement
BJARNE SÆTRENES (Frp): Peika på at vassutbygging er ein del av livsgrunnlaget, og ein viktig tryggleik.

Mange saker, men mykje semje i formannskapet

Abonnement
IDEMYLDRING OG DISKUSJONAR: Nokre av dei som møtte fram til Gnist-møte på Coop Åheim. FOTO: Arild Skorge

Dialogmøte: GNIST og Synergiar

Abonnement
senter selje

Vedtok nytt helsesenter i Selje

Abonnement
D63DBDCB-3EEF-4A7B-8033-19C9B0467DA6

Avslag på krav om lovlegkontroll

Abonnement
Talte for 30 i 2022 og 30 i 2023

Debatt om flyktningar

Abonnement