Politikk

Lena Landsverk Sande har grunn til å smile. I ei nyleg måling utført for Klassekampen og Nationen får ho nemleg plass på Stortinget frå hausten.

Fersk måling gir plass på Stortinget: – Det er altså mogleg for ein vanylving å kome på tinget

Abonnement
KLARE FOR VALKAMP: Helsepartiet er klare for valkamp i Møre og Romsdal og heile landet. Denne veka starta dei kampen for røystane på Sunnmøre. Frå venstre: Lise Askvik, nestleiar og grunnleggjar av partiet, Anne Beth Molset, sentralstyremedlem og 3. kandidat i Akershus, Tanja Kristoffersen, leiar i Helsepartiet Innlandet, Kjersti Almåsvold, valkampleiar, og Nils Olav Moen, 1. kandidat i Møre og Romsdal.
Helsepartiet opna valkampen i Møre og Romsdal:

– Vanylven er utstillingsvindauget

Abonnement
Rådhus

Lovlegkontrollen tek tid

Abonnement
BEKYMRA: Tor Sæther orienterte denne veka kommunestyret i Vanylven om hets og trugslar mot folkevalde.

– Hets og trugslar mot folkevalde er eit aukande problem

Abonnement
VIL SKAPE VEKST I MØRE OG ROMSDAL: Jonas Gahr Støre, Per Vidar Kjølmoen og Ottar Jan Løvoll, la onsdag fram partiet sin plan for vekst i Møre og Romsdal.
Arbeidarpartiet med vekstplan for Møre og Romsdal:

– Oppgåvene på 2020-talet er å auke eksporten, nå klimamåla og skaffe unge arbeid i ein marknad i rask utvikling

Abonnement
TRENG UTBETRING: Allmennkaia på Åram treng utbetring, men først vil kommunen ha eigarskapen formelt på plass. Her er driftsutvalet på synfaring for eit par månader tilbake.

Kommunen vil eige kaia på Åram

Abonnement
partilogoer
18 parti stiller liste til valet i haust

Desse politikarane kan få plass på Stortinget

Abonnement
Ulsteinvik

Gjennomslag for Vanylven Venstre på landsmøtet

Abonnement
VIL IKKJE OMDISPONERE: Paul Sindre Vedeld (Sp) fekk med seg eit fleirtal av kommunestyret på å ikkje omdisponere midlar frå Rovde til Syvde kyrkje.

Vil ikkje flytte midlar frå Rovde til Syvde

Abonnement
VIL SYNLEGGJERE: – Denne utsikta ser ein ikkje når ein går inn på nettsidene til Vanylven kommune, seier Bjørnar Berge, og meiner at kommunen bør satse meir på betre annonsering av ledige tomter. Lenger nede i saka er ein skjermdump av korleis byggefeltet øvre Åheimslida er presentert på vanylven.kommune.no.

– Dårleg annonsering kan ha ein innverknad på tilflytting

Abonnement
nils olav moen

Valt til leiar for fylkespartiet

Abonnement
Kjølmoen og Løvoll
Fekk gjennomslag i programkomiteen

Arbeidarpartiet vil halvere ferjetakstane

Abonnement
GRUPPEMØTE: Her ser vi politikarane diskutere dei tre sjukeheimsplassane som etterkvart vart vedteke å halde vakante for å spare pengar.

Løyvde 1 million kroner til planarbeid i høve skipstunnelen

Abonnement
Rådhus

Dette skjedde i siste kommunestyremøte av året

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Overraska over at saka vart avvist av formannskapet

Abonnement
Eit samrøystes formannskap vedtok å støtte «Foreninga sjukehuset vårt» med 3 100 kroner.

Løyvde pengar til PET-skannar

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Formannskapet avviste sak om farlege grøfter: – Kva skal vi oppnå med det? Trur vi at dei kjem og kultar opp og legg røyr?

Abonnement
GODKJENDE BUDSJETTFRAMLEGG: Formannskapet tilrådde tysdag budsjett og økonomiplan, som no skal ligge ute på høyring fram til kommunestyremøte 14. desember, der endeleg vedtak vert gjort. Framlegget inneber likevel mange omstillingsprosessar for å kome i mål med innsparingar som er føresette.

Roleg budsjetthandsaming i formannskapet

Abonnement
helse- og omsorgssenter inngang

Slik vil eldrerådet endre budsjettet

Abonnement
Livsløpsutvalet i Vanylven kommune ynskjer at drifta på Tynnaknuten held fram.

Forventar at samarbeidet med Tynnaknuten held fram

Abonnement