Politikk

VISJONAR FOR VANYLVEN: Korleis gå frå ord til handling og drage lasset i lag, var eit sentralt tema som Jørn Arild Miklelsen tok opp i kommunestyret sitt arbeidsmøte måndag.
Kvar går vegen vidare for Vanylven?

Starta arbeidet med kommunen sin samfunnsplan

Abonnement
TILLITSMÅLING: Vanylven må legge bak seg tidlegare kranglar og byrje å jobbe i lag om ein vil snu utviklinga i kommunen, sa Knut Vereide frå Telemarksforsking til politikarane.

Bygdestrid får hovudskulda: Samarbeidsklima eit alvorleg problem

Abonnement
Rådhus

Aukar dei frie inntektene til kommunane med 2,5 milliardar kroner

Abonnement
MINDRE Å RUTTE MED: Trass i 14 millionar mindre å bruke enn i år, la økonimileiar Eirik Kobbevik fram eit forslag til budsjett i balanse for neste år.

Kommuneøkonomi: Innstiller seg på trongare tider

Abonnement
MF Sand på sjøen Årvika i bakgrunn
Rovdefjordsambandet:

Vil invitere Sande formannskap til eit felles arbeidsmøte

Abonnement
Rådhuset 2021
Kommunestyret:

Tapte avrøysting om habilitet – fremja krav om lovlegkontroll

Abonnement
NEGATIVITET ELLER 
REALISME: Har to private prosjekt kome inn i den kommunale prosjektpakken framom andre utan å vere utgreidd, slik i første rekkje Ap og Høgre meiner, på biletet også på fremste borda, eller set slike innvendingar hinder for å vere framoverlente og satse for å skape utvikling i kommunen?

Etter mykje diskusjon i kommunestyret, enda ein på å regulere desse seks masseprosjekta

Abonnement
Formannskapsmøte tysdag 19. oktober.

Tilrår å innføre felles helseplattform i Vanylven

Abonnement
Kari Ristesund var ein av politikarane som snakka fram Safast.

Fylkestinget løyvde fire millionar til Safast

Abonnement
EIDSÅ: Er av stadane ein håpar å kunne få gjort eitkvart i relativ rask framtid med tanke på fartsreduserande tiltak. Men som det vart peikt på var det også det ein diskuterte sist ein var på synfaring.

Tok trafikkspørsmål nærare i augesyn

Abonnement
OVADOTTNE: Stemninga i formannskapet var litt halvvegs resignert med tanke på Kystverket sin korte tidsfrist for å få klargjort søknader om massetildeling, men politikarane gjekk for å sjå kva ein kan få til og håpa på utsetjing av fristen, og smilet var trass alt ikkje langt unna.

Hamnar masseprosjekta på djupt vatn?

Abonnement
Formannskapsmøte 21. september.

Etterlyste svar på fire saker i formannskapet

Abonnement
Vanylven fly-351

Formannskapet diskuterte moglegheita for å tvinge husstandar på det kommunale vassnettet

Abonnement
FORSLAG: Slik kan ein tenkje seg eit utgangspunkt for bruken av området sør for brua på Åheim, men det gjeld å få Statsforvaltar og fylke med på tanken, mellom anna gjennom å nytte nemninga turistknutepunkt, som fortel om kva ein vil få til.

Formannskapet tok opp spørsmål om turistknutepunkt og ventilasjon

Abonnement
VAL: Tidlegare ordførar Jon Aasen var tidleg på plass for å gje si stemme valdagen.

Betre frammøteprosent i Vanylven ved årets val

Abonnement
FEKK PLASS PÅ TINGET: Frank Sve, andrekandidat for Møre og Romsdal Frp, kan juble over stortingsplass. I Vanylven vart partiet det klart største med 30,9 prosent oppslutnad. Her ser vi Sve i lag med lokale Frp-arar under valkamp på Fiskå tidlegare i haust.
Forskjellige reaksjonar på stortingsvalet lokalt i Vanylven:

Frp vart valvinnaren lokalt: – Samferdsel er nok viktig

Abonnement
Lena Landsverk Sande (V) på valsendinga til Sunnmørsposten/NRK måndag kveld før valresultatet var klart.

Ingen plass på Stortinget for Lena Landsverk Sande

Abonnement
Nils Olav Moen. Helsepartiet.

Vil kjempe for samkøyring av pasientreiser og kollektivtransport

Abonnement
SIBELCO: Fylkestingsrepresentantane Kristin Sørheim og Per Ivar Lied frå Senterpartiet (med ryggen til), samt lokal gruppeleiar Ingebrigt Berget (t.v) fann mange interessante problemstillingar å ta opp med produksjonsdirektør Martin Solheim og planleggjar Jermund Rekkedal (utanfor bildet).

Senterpartiet på besøk hos Sibelco: – Det er viktig å høyre og kunne sjå ting med eigne auge

Abonnement
VALKAMP: Stortingsvalet nærmar seg, og tysdag vitja denne gjengen frå KrF Vanylven. Her ser vi dei utanfor Rovde Møbel & Design, før dei tok turen vidare til Prodtex på Fiskåholmen. F.V: Øystein Blom (Vanylven KrF), Harry Valderhaug (førstekandidat for Møre og Romsdal KrF), Magne Supphellen (sentralstyremedlem i KrF), Jon Steinar Kjøllesdal (rådgjevar) og Steinar Reiten (stortingsrepresentant for Møre og Romsdal KrF).
KrF på valkampbesøk i Vanylven:

– Vi har ein næringspolitikk som er rigga for eit fylke som Møre og Romsdal

Abonnement