Næringsliv

KAKE: Her er det Erling Widnes som er bortom og får servert smakfull pris-kake hos Rita Merete Kjøde medan bilen får ei runde med høgtrykkspylaren.

Byggmix markerte med vask, kake og gode tilbod

Abonnement
KLAR FOR LANDEVEGEN: Stig Rusten er klar for ta med seg butikken frå Combisenteret og ut på vegen. Med den nyleg innkjøpte lastebilen skal han reise dit dei ikkje har storsenter. Lastebilen har både TV, senger og kjøleskap, og dermed kan han kombinere «business & pleasure».

Stig flyttar butikken over på åtte hjul

Abonnement
Wattn er det nye namnet.

Nytt namn for nytt straumselskap

Abonnement
SANKAR STADIG NYE PRISAR: Lilli Ann Bakkebø med diplomen frå 2016. Snart vert det ny diplom og pokal som viser at butikken gjer ein god jobb, ikkje berre på kundesida, men også med tanke på omsetning og drift.

Pris til Byggmix Åheim: – Vi vert både kjempestolte og audmjuke

Abonnement
Bourbon Orca (bakerst) skal etter planen seljast, medan Bourbon Monsoon skal ut av opplag no i juni.

Bourbon planlegg sal av skip

Abonnement
DELER UTBYTET: Konsernsjef Helge Leiro Baastad deler ut 1,6 millionar kroner til Gjensidige-kundar i Vanylven.

1,6 millionar kroner til vanylvingar

Abonnement
PLASSBEHOV: Om utviklinga går som ein tenkjer, må både resten av berget på Fiskåholmen fjernast og det må fyllast ut meir område for å ha plass til å handtere store stålkonstruksjonar.

Prodtex-visjonar krev også plass

Abonnement
KJEKK OPPMUNTRING: Det var triveleg å kunne ta i mot flott kake på ein normal kvardag, og Torun Tilseth og Grete Øyra håpar også dei har vore med å gje sitt vesle bidrag til at Fargerike igjen går til topps i kundekåring om mest tilfredse kundar.

Fargerike til topps i kundekåring: – Vi fekk berre beskjed om å kome på Coop og hente kaka

Abonnement
ROBOTSVEIS: Sakte, men sikkert vert det bygd bru på Fiskåholmen hos Prodtex. Dette bruelementet er akkurat sveisa saman, og plassjef Hans Olav Rovde (i midten) viser fram resultatet.
Skal byggje si første bilbru:

Prodtex byggjer bru med moderne teknologi

Abonnement
SATSING: Dagleg leiar og hovudaksjonær i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie i lag med driftssjef Leif Ronny Rætta. FOTO: Statt Torsk

Statt torsk på børsen

Abonnement
rådhus vinter

750 millionar i koronastøtte til næringslivet: Så mykje kjem Vanylven til gode

Abonnement
ØNSKJER INNSPEL: Men Jon Aasen i synergigruppa meiner det ikkje vert rett å halde folkemøte slik situasjonen er no, og ber heller folk ta kontakt, noko mange alt har gjort.

Går bort frå å arrangere folkemøte om tunnelmasse

Abonnement
UTVIDING: Sibelco Nordic på Åheim har hatt ønskje om å utvide kaia mot nordaust, framfor hjullastaren i bildet, for å kunne ta i mot større båtar, men ser det vanskeleg å få dette til, seier verksdirektør Ove Sollid.

Sibelco legg kai-utviding på is

Abonnement
Strandhuset på Hakallestranda.

Strandhuset har skifta eigar

Abonnement
Ingebrigt Berget registrerte i desember eit nytt selskap i føretaksregisteret.

Han starta eit nytt investeringsselskap i desember

Abonnement
taxi vanylven

Avgrensar festkøyring i jula

Abonnement
BERRE UTANPÅ: Sjåførar i drosjenæringa, Jon Roar Kvalsvik, Janne Iren Sundnes Voksø, Kjell Arne Kvalsvik og Kari Einbu framfor ein bil med ny logo.

Vanylven Taxi samarbeider om profilering – får nytt namn på bilane

Abonnement
VERT FLEIRE: Norian tek over lokale og tilsette til ØkonomiConsult AS. I lokala i Syvde vert det no fleire medarbeidarar. Frå venstre står: Anita Kragseth, Magne Holsvik, Britta Mäder og Ragnhild Berge frå noverande ØkonomiConsult. Heilt til høgre er Lena Cathrin Nordal Vedeld som var den einaste som kunne møte frå Norian denne dagen. Mai Sandnes er også tilsett i Økonomi-Consult, men var ikkje til stades.
To rekneskapsfirma går saman:

ØkonomiConsult vert Norian

Abonnement
INTERESSERT: Magne Vik frå A.M. Vik, som er inne på eigarsida, synst det var interessant å ta nærare i augesyn litt av det som konkret skjer på produksjonssida. Her er han, sonen Tobias og Hallvard Hånes i samtale med styreleiar Øystein Blom og dagleg leiar Paul Sindre Vedeld.

Nyvinning på maskinsida for Rovde Møbel & Design

Abonnement

Nytt konsulentfirma på Nordstranda

Abonnement