Næringsliv

SATSING: Dagleg leiar og hovudaksjonær i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie i lag med driftssjef Leif Ronny Rætta. FOTO: Statt Torsk

Statt torsk på børsen

Abonnement
rådhus vinter

750 millionar i koronastøtte til næringslivet: Så mykje kjem Vanylven til gode

Abonnement
ØNSKJER INNSPEL: Men Jon Aasen i synergigruppa meiner det ikkje vert rett å halde folkemøte slik situasjonen er no, og ber heller folk ta kontakt, noko mange alt har gjort.

Går bort frå å arrangere folkemøte om tunnelmasse

Abonnement
UTVIDING: Sibelco Nordic på Åheim har hatt ønskje om å utvide kaia mot nordaust, framfor hjullastaren i bildet, for å kunne ta i mot større båtar, men ser det vanskeleg å få dette til, seier verksdirektør Ove Sollid.

Sibelco legg kai-utviding på is

Abonnement
Strandhuset på Hakallestranda.

Strandhuset har skifta eigar

Abonnement
Ingebrigt Berget registrerte i desember eit nytt selskap i føretaksregisteret.

Han starta eit nytt investeringsselskap i desember

Abonnement
taxi vanylven

Avgrensar festkøyring i jula

Abonnement
BERRE UTANPÅ: Sjåførar i drosjenæringa, Jon Roar Kvalsvik, Janne Iren Sundnes Voksø, Kjell Arne Kvalsvik og Kari Einbu framfor ein bil med ny logo.

Vanylven Taxi samarbeider om profilering – får nytt namn på bilane

Abonnement
VERT FLEIRE: Norian tek over lokale og tilsette til ØkonomiConsult AS. I lokala i Syvde vert det no fleire medarbeidarar. Frå venstre står: Anita Kragseth, Magne Holsvik, Britta Mäder og Ragnhild Berge frå noverande ØkonomiConsult. Heilt til høgre er Lena Cathrin Nordal Vedeld som var den einaste som kunne møte frå Norian denne dagen. Mai Sandnes er også tilsett i Økonomi-Consult, men var ikkje til stades.

To rekneskapsfirma går saman:

ØkonomiConsult vert Norian

Abonnement
INTERESSERT: Magne Vik frå A.M. Vik, som er inne på eigarsida, synst det var interessant å ta nærare i augesyn litt av det som konkret skjer på produksjonssida. Her er han, sonen Tobias og Hallvard Hånes i samtale med styreleiar Øystein Blom og dagleg leiar Paul Sindre Vedeld.

Nyvinning på maskinsida for Rovde Møbel & Design

Abonnement

Nytt konsulentfirma på Nordstranda

Abonnement
TRAVLE TIDER: Det vert lange dagar med mottak, utpakking, montering og utkøyring av møblar for Kåre Aarskog i Møbelringen Åheim.

– Det har vore ein markant auke på truleg rundt femten prosent i omsetning

Abonnement
OPPDRETT: Sunnmøre Torsk AS har sendt dette moglegheitskartet til Vanylven kommune, der ein søkjer om torskeoppdrett på Syvdsnesstranda.

– Selskapet har valt å legge heile verdikjeda til Nordvestlandet for å nytte seg av dei naturgitte fordelane ved å drive oppdrett i regionen

Abonnement
SAMARBEID: Tor Inge Nygård (t.h) frå Vanylven Utvikling er no klar med Vanylvskortet, i lag med A.M Vik og 37 andre bedrifter. Dette er eit verdikort som kan nyttast i butikkar og bedrifter i Vanylven. Frå venstre i biletet ser vi Siv Vik, Aina Ersvåg Wefring og Anita Nordang hos A.M Vik.

– Dette er ein fin måte å minne folk på å bruke dei lokale butikkane

Abonnement
FORNØGD: Per Halsebakke er leiar for bedrifta, og seier seg fornøgd med godt driftsresultat i år etter at han i mars vurderte å permittere tilsette.

Frykta permittering i mars

Abonnement
SATSING: Dagleg leiar og hovudaksjonær i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie i lag med driftssjef Leif Ronny Rætta. FOTO: Statt Torsk

Torsk frå merdane på Stadlandet til middagsbordet i Sør-Europa

Abonnement