Næringsliv

HASLENESET: For nokre år sidan hadde vel få trudd at ein skulle få ei så storstilt satsing på fritidsbustadar i Syvde, men når ein ser dei nye bygga på Hasleneset tek form skjønar ein at det finst gode moglegheiter hytte, sol og sjø, også her. FOTO: Lars Myklebust

Spanande byggeprosjekt tek form

Abonnement
SELD I JUNI: BJÅRDALEN 22 (Gnr 88, bnr 87) er seld for kr 1.800.000 frå Åshild Midtbø til Maciej Jarzabek og Piotr Jarzabek (30.06.2022)

Omsette eigedommar i Vanylven kommune:

Abonnement
Tidlegare utkast til eit mogleg servicebygg nærme Thuekrysset. 
Modell og foto: Arild Skorge

Varslar motsegn på Tuesida

Abonnement
MODERNE ANLEGG:: Sjømatstaden ynskjer å etablere eit stort anlegg på Kalneset. Det lukka oppdrettsanlegget skal ligge i sjøen utanfor anlegget på land, som med det vi forstår skal huse både næring og forsking. Innlustrasjon: Sjømatstaden

Planar om milliardinvesteringar på Bryggja

Abonnement
JOBB I OPPDRETTSNÆRINGA? Magnus Hellebust (tv), Rubina Podgorski og Roald Hatlegjerde på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Brudevika. FOTO:  MOWI AS
Jobbskygging og arbeidsveke for elevar ved Åheim skule

– Kva skal du jobbe med når du vert stor?

Abonnement
SEGLINGSLEIA: for ny snøggbåtrute mellom Selje og Ålesund.
Orienteringsmøte for planprosessen:

Framtidig snøggbåtrute mellom Bergen og Ålesund

Abonnement
UNDERSØKINGAR UNDER VASSFLATA: Tareskogen ved Klovningen duvar i bølgene. FOTO: Ask Sivsønn Gulden

Kartlegging av miljø og grunnforhold fleire stadar i kommunen

Abonnement
retebakkvegen 22

Omsette eigedomar i Vanylven

Abonnement
UNDER HORISONTEN: Petter viser fram eit foto han har av "Småskjer" i høg sjø. FOTO: Petter Krokvik (privat)
Godt skreifiske i Lofoten denne vinteren:

Sjarkfiskaren Petter Krokvik og dottera Camilla er heime etter vellukka tur

Abonnement
GARDSBESØK: Jonas Grønvold og Per Berge synst det var kjekt å kunne vise fram garden på Berge Samdrift og fortelje litt om sine tankar rundt gardsdrift.

Jonas tok med gjengen i fjøsen

Abonnement
NÆROMRÅDET: Moloen på Åheim i nedre biletkant med småbåthamna bak. FOTO: Arild Skorge
Usemje om massar på steinmoloen:

Åheim småbåtlag hevdar dei eig massane

Abonnement

Større fylling av steinmassar i sjøen på Åheim

Abonnement
ÅRETS LÆRLING: ved Opplæringskontoret for møbel-, tre- og mekanisk industri, Anna Regine Vada Blom, med diplom og blomar. Her i lag med dagleg leiar ved Rovde M&D, Paul Sindre Vedeld, og Astrid Drabløs frå Opplæringskontoret for møbel-, tre- og mekanisk industri.

Anna Regine vald som Årets lærling

Abonnement
FOR KYSTVERKET: Prosjektleiar Terje Skjeppestad

Kystverket møtte bygdefolket

Abonnement
EIGARAR: Knut Ivar og Kjell Moen eig Saja AS samana med bror Nils-Olav Moen. Foto: Arild Skorge

Saja AS – Vi vil skape aktivitet og arbeidsplassar

Abonnement
VEL HEIME: Kristoffer Berge kan slappe av i sofaen heime etter dei dramatiske opplevingane utanfor Lofoten
Fiskebåten kom i brann:

Dramatisk døgn for Kristoffer

Abonnement
hasleneset m hytter

Byggfag satsar på fjordhytter

Abonnement
1 jan og karin
Helgøy gartneri er inne i ein ny vår:

- no surrar humla mellom dei blomstrande morelltrea.

Abonnement
TURGLAD: Eldar Eikrem. FOTO: Arkiv, Synste Møre
Eldar Eirem:

– Når det utenkelege skjer

- Når det utenkelege skjer

Abonnement
Driftsteknikar Henrik Gjerde gjennomfører vekt- og mengdeberekning av den nye rogn-batchen.

Ny generasjon rognkjeks på Sighaug

Abonnement