Nyheitsstudio

7. mai

Vanskeleg om massebruk

Spørsmåla er mange når det gjeld innspela til bruk av tunnelmasse.

2. mai

Tok ikkje høgde for momsen

brannbil

I vår kjem den etterlengta nye brannbilen til Vanylven brann og redning på plass. Men då ein la inn bilen i økonomiplanen, tok ein ikkje høgde for moms.

30. apr

Statsforvaltaren sa nei

I desember i fjor søkte Statt Torsk AS om utsleppsløyve på lokaliteten Strandabø. No har Statsforvaltaren sagt eit førebels «nei».

29. apr

Stilte spørsmål om uttaler frå råda

I kommunestyret sist måndag stilte Brynjar Hatlegjerde spørsmål kring uttaler frå dei lovpålagde råda og kva som skjer med desse.

26. apr

Minner om betydinga av testing

Kommuneoverlege i Vanylven, Cecilie Oppedal, oppfordrar folk til å teste seg.

22. apr

400 millionar til fylkesveg

Over ti prosent av beløpet går til Møre og Romsdal.

– Spesielt distrikta vil ha stor nytte av ei forbetring av fylkesvegane, seier ordførar Lena Landsverk Sande.

22. apr

Vil ha massedeponi på Fiskå

Ottar Jan Løvoll (Ap) vil at Vanylven kommune skal ta masse frå Stad skipstunnel til eit deponi på marka mellom Fredsvoll og Fiskå skule.

21. apr

Ein knekk for fiskelivet i elva

Gjødselen som renn frå tanken på Fiskå vil nok gje ein knekk for det vesle fiskelivet i elva, både direkte for fisk og yngel, og for insektslivet i elva.

21. apr

Vaksinestatus veke 16

Førre veke kom kommuneoverlege Cecilie Oppedal med ei oppdatering at ein då hadde teke imot rundt 102 vaksinedoser frå BioNTech/ Pfizer, og vaksinerte dei som er fødde i 1948 og 49.

20. apr

Tok småbåthamna ut av reguleringsplanen

Eit kløyvd formannskap vedtok før helga å fjerne næringsområdet ved småtbåthamna frå reguleringsplanen for Åheim sentrum. Grunnen er at Norconsult meiner at det truleg ikkje er mogleg å fylle ut.

15. apr

Utsette sak grunna feil saksframstilling

I eit ekstra formannskapsmøte i dag vart det vedteke å utsetje saka om prioritering av masse frå Stad skipstunnel.

13. apr
11. apr

Redusert kapasitet på ferjesamband måndag morgon

koparnes ferje
FOTO: Fredrik Bakke

Det vert redusert kapasitet på sambandet Koparnes-Årvik på avgangen klokka 05.50 frå Koparneset måndag morgon.

8. apr

Nytt smittetilfelle i Selje

koronaball

Onsdag kveld melde Stad kommune om eit nytt smittetilfelle etter testing gjort i Selje tysdag.

– Onsdag kveld har ein fått svar på 46 av 48 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag og 14 av 14 prøver tekne i Selje tysdag. Prøvesvar viser at éin ny person har fått påvist covid-19 etter testing i Selje tysdag. Personen har vore i karantene som nærkontakt til ein tidlegare smitta person i same husstand. Det er ingen nye nærkontaktar, skriv Stad kommune i ei pressemelding.

Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært låg terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.

5. apr

Nytt smittetilfelle i Stad

koronaball

Stad kommune melder om eit nytt smittetilfelle 2. påskedag.

– Måndag kveld har ein fått svar på alle prøver som vart tekne søndag. Prøvesvar viser at éin ny person har fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid søndag. Smittevegen er kjent og kopla til utbrotet. Nærkontaktar er sett i karantene og vert testa. Det er ingen andre positive prøver etter testing søndag, melder ordførar Alfred Bjørlo i ei pressmelding.

Stad kommune vil kome med ny vurdering av lokale tiltak i løpet av tysdag.