Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest.
Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest. FOTO: Herlig Film og TV AS

Bygderadioen

Tysdag 23.02.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar

08:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

09:00 Songtime

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Kveldssending – reprise Mads, Olav og Trond

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7

12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:55 Nytt på Søre

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 Musikkarusell

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:02 Lokal musikk

15:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

16:30 Ettermiddagstonar

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

18:05 Møt eldsjela Aksel Hauge Knut Arne Høyvik

19:00 Songtime

20:00 Møteplassen: Emilie Hansen (-19) Johan Moltu

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 24.02.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Møteplassen: Emilie Hansen (-19) Johan Moltu

08:55 Nytt på Søre

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Kveldssending – reprise Mads, Olav og Trond

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7

12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Møteplassen: Emilie Hansen (-19) Johan Moltu

13:55 Nytt på Søre

14:00 Bergsøy skulekorpes 1997 dir. Frank Løken

14:55 Nytt på Søre

15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

15:05 Møt eldsjela Aksel Hauge Knut Arne Høyvik

15:25 Nytt på Søre

15:30 Kveldssending -reprise Mads, Olav og Trond

16:25 Nytt på Søre

16:30 Kvalsvik-bibelen til Sæbø 1:2 Kåre K. Kvalsvik

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Musikk-karusell

20:00 Musikk eg gjerne høyrer

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Radio Nordvest

Torsdag 25.02.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Frå arkivet

08:30 Morgonsending Radio Volda

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Gogo rille Arne Ola Grimstad

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7

12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

13:55 Nytt på Søre

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 I eit godt selskap

14:55 Nytt på Søre

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:02 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

15:10 Menneske eg møtte Arne O Grimstad

15:25 Nytt på Søre

15:30 Nytt-Radio Volda (RV) Magasinprogram

16:30 Kvalsvik-bibelen til Sæbø 1:2 Kåre K. Kvalsvik

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Knivsmeden på Ytrebø (-93) Petter Ytrebø, P Sundnes

18:30 Sjømann i 1920-åra Arnfinn Skorpen, Endre Petter Leine

19:00 Sangtime/kor

20:00 Møt eldsjela Aksel Hauge Knut Arne Høyvik

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet John Hardang

22:00 Radio Nordvest

Fredag 26.02.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Skråblikk Knut Arne Høyvik

08:15 Refleksjonar Bjarne Rabben

08:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

09:00 Dette er mitt liv: Nitti10 J. Reinertsen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik

11:15 Misjonsarbeidaren frå Skodje (-18) Gunnar Hamnøy, Paul Sundnes

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter

12.30 Vindu mot livet

13:00 Wicliff i Noreg Agnes Lied

13:30 Krigsseglarar (-92) Einar O. Kvalsvik,Bjarne Nerland

13:55 Nytt på Søre

14:00 Møt eldsjela Aksel Hauge Knut Arne Høyvik

14:55 Nytt på Søre

15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

15:10 Forviklingar i Herøy kommunestyre 1993Lars Helge Hatlevik

15:20 Frimerkesamlaren (-96) Sverre Hjørundal, Alf Årdal

15:55 Nytt på Søre

16:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik

16:15 Misjonsarbeidaren frå Skodje (-18) Gunnar Hamnøy, Paul Sundnes

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

18:10 Møt eldsjela Aksel Hauge Knut Arne Høyvik

19:00 I eit godt selskap

20:00 Spørretevling V/ Øystein Bakke

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Nattsending Knut Arne, Roger og Leif

Laurdag 27.02.2021

11:00 Nattsendinga frå fredag Knut Arne, Roger og Leif

14:00 I eit godt selskap

15:00 Musikk-karusell

21:00 Negro sprituals

22:00 Kveldstonar

Sundag 28.02.2021

09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

10:00 Norrøna Radio (NR)

11:00 Møteopptak frå Betel Volda

13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

13:15 Helgatonar

17:00 God søndag John Hardang P7

18:00 Dette er mitt liv: John Reinertsen

20:00 Møteopptak frå Betel Volda

20:30 Helgatonar

21:30 Sendeslutt

Måndag 01.03.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:15 Morgontonar

08:30 Morgonsending frå Radio Volda

09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang P7

10:00 Norrøna Radio (NR)

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter 12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:55 Nytt på Søre

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 Musikkarusell

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:02 Lokal musikk

15:30 Nytt-Radio Volda (RV)

15:40 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif

16:25 Nytt på Søre

16:30 Ettermiddagstonar

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Musikktimen

18:55 Nytt på Søre

19:00 Klargjering til Bingoen

19:30 Radiobingo

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 02.03.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar

08:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter 12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:55 Nytt på Søre

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 Musikkarusell

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:02 Lokal musikk

15:30 Magasinsending Radio Volda (RV

16:30 Ettermiddagstonar

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

18:10 No skal du høyre Ånund Homme

19:00 Songtime

20:00 Møteplassen Johan Moltu

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 03.03.2021

07:00 Morgontonar

08:00 Møteplassen Johan Moltu

08:55 Nytt på Søre

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Reprise frå fredag Knut Arne, Roger og Leif

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter 12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Møteplassen Johan Moltu

13:55 Nytt på Søre

14:00 Klassiske tonar ???

14:55 Nytt på Søre

15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

15:15 Kåseri: Refleksjonar i min tanke Bjarne Rabben

15:25 Nytt på Søre

15:30 Kveldssending -reprise Knut Arne, Roger og Leif

16:25 Nytt på Søre

16:30 Kvalsvikbibelen til HjørundfjordKåre K. Kvalsvik

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Musikk-karusell

20:00 Musikk eg gjerne høyrer

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Radio Nordvest

Torsdag 04.03.2021

08:00 Tankar i tida

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Gogo rille Arne Ola Grimstad

11:55 Nytt på Søre

12:00 Irenes kvarter 12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

13:55 Nytt på Søre

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 I eit godt selskap

14:55 Nytt på Søre

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:02 Musikk

15:30 Magasinsending Radio Volda

16:30 Kvalsvikbibelen frå HjørundfjordKåre K. Kvalsvik

16:55 Nytt på Søre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Refleksjonar Bjarne Rabben

18:30 Kvalsvikbibelen frå HjørundfjordKåre K. Kvalsvik

19:00 Sangtime/kor

20:00 Elektronikmannen Norleif Bjørneseth

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet John Hardang

22:00 Radio Nordvest