Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest.
Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest. FOTO: Herlig Film og TV AS

Bygderadioen

Tysdag 26.09.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida A O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar

08:30 Morgonsending Radio Volda 

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Kvelds.- reprise: Road Radio epis. 1 del 2 Åge Grimstad og Øyvind Hov

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irenes kvarter 

12:30 Vindu mot livet J Hardang

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13.05 Tankar i tida A O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Ettermiddagstonar

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 Kvelds.- reprise: Road Radio epis. 1 del 2 Åge Grimstad og Øyvind Hov

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Eidsvågkonsert i Ulstein kyrkje 2001

19:00 Lyrikk&musikk-Bygda og Folket Bjarne Rabben

20:00 Møteplassen:Alfred og Ola Goksøyr(-14) Johan Moltu

20:30 Musikk frå Runde Runde blandakor og Runde Trio

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet J Hardang 

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 27.09.2023

07:00 Morgontonar

07:30 Møteplassen:Alfred og Ola Goksøyr(-14) Johan Moltu

08:30 Morgonsending Radio Volda

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Eidsvågkonsert i Ulstein kyrkje 2001

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irens kvarter Irene Krokeide Alnes P7

12:30 Vindu mot livet J Hardang 

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:05 Møteplassen:Alfred og Ola Goksøyr(-14) Johan Moltu

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Lokal Musikk

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 No skal du høyre

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Kvardagskvinner

20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet J Hardang 

22:00 Radio Nordvest

Torsdag 28.09.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:30 Morgonsending Radio Volda 09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Gogo rille Arne Ola Grimstad

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irenes kvarter 

12:30 Vindu mot livet J Hardang

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:05 Tankar i tida A O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Skrå blikk: Dei var eldre før Knut Arne Høyvik

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 I eit godt selskap

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Lyrikk og musikk

18:30 Musikk

19:00 Sangtime/kor

20:00 “På krus med Havila Capella”- 1:4 Paul med fleire

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet J Hardang

22:00 Radio Nordvest

Fredag 29.09.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

09:00 Dette er mitt liv: Laila Espe- voll Nitti10 J. Reinertsen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik

11:15 Kyrkjeintervju

12:00 Irens kvarter 

12.30 Vindu mot livet P7

13:00 “På krus med Havila Ca- pella”- 1:4 Paul med fleire

14:00 Lyrikk og musikk

15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik

15:10 Sangtime/kor

16:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik

16:15 Kyrkjeintervju

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 “På krus med Havila Ca- pella”- 1:4 Paul med fleire

19:00 I eit godt selskap

20:00 Spørretevling V/ Øystein Bakke

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet J Hardang 

22:00 Nattsending Rigmor og Cecilie

Laurdag 30.09.2023

11:00 Nattsendinga frå fredag Rigmor og Cecilie

14:00 I eit godt selskap

15:00 Kvardagskvinner

16:00  Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Negro sprituals

22:00 Kveldstonar

Sundag 01.10.2023

09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

10:00 Norrøna Radio (NR)

11:00 Møteopptak frå Betel Volda

13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

13:15 Helgatonar

15:00 Gudsteneste lang

17:00 God søndag John Hardan

18:00 Evang.musikk

19:00 Dette er mitt liv: Laila Espe- voll Nitti10 J. Reinertsen

20:00 Møteopptak frå Betel Volda

20:30 Helgatonar

21:30 Sendeslutt

Måndag 02.10.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida A O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:30 Morgonsending Radio Volda

09:00 Songar vi aldri gløymer

10:00 Radio Nordvest Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irenes kvarter 

12:30 Vindu mot livet John 

Hardang

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:05 Tankar i tida A O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Nytt -Magasinsending 

RadioVolda (HiVolda)

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Ettermiddagstonar

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Før bingoen

19:00 Oppvarming til Radiobingo

19:30 Radiobingo

21:00 Kristen musikk

21:30 Vindu mot livet J Hardang

22:00 Radio Nordvest

Tysdag 03.10.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida A O. Grimstad

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar

08:30 Morgonsending Radio Volda 

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irenes kvarter 

12:30 Vindu mot livet J Hardang 

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13.05 Tankar i tida A O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Ettermiddagstonar

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 NMS gjennbruk Edit G. 

Leinebø, Britt Nilsen

19:00 Lyrikk&musikk: Jakob Sande Bjarne Rabben

20:00 Møteplassen: Kaja Runde Johan Moltu

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet J Hardang 

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 04.10.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Møteplassen: Kaja Runde Johan Moltu

08:30 Morgonsending Radio Volda

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irens kvarter 

12:30 Vindu mot livet J Hardang 

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:05 Møteplassen: Kaja Runde Johan Moltu

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Lokal Musikk

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 Kveldssending -reprise Rigmor og Cecilie

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Kvardagskvinner

20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet J Hardang 

22:00 Radio Nordvest

Torsdag 05.10.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:30 Morgonsending Radio Volda 09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:03 Gogo rille Arne Ola Grimstad

12:00 Nytt-Radio Volda (RV)

12:03 Irenes kvarter 

12:30 Vindu mot livet J Hardang 

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:05 Tankar i tida A O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

14:00 Magasinsending Radio Volda

15:00 Nytt-Radio Volda (RV)

15:03 Skrå blikk: Ein morfar i livet Knut Arne Høyvik

16:00 Nytt-Radio Volda (RV)

16:03 I eit godt selskap

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Utsendingsgudsteneste Cecilie og Stephen Tomas

19:00 Orgelkonsert frå Sandefjord kyrkje Georg Notøy

20:00 “På krus med Havila Capella”- 1:4 Paul med fleire

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet J Hardang

22:00 Radio Nordvest