Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest.
Øystein Bakke, Olav Kvalsvik og redaktør Paul Sundnes frå Bygderadio Vest. FOTO: Herlig Film og TV AS

Bygderadioen

Torsdag 30.03.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida

08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:30 Magasinsending Radio Volda (RV)

09:00 Songtimen

10:00 Radio Nordvest 1:00 Nytt-Radio Volda (RV)

11:02 Gogo rille Arne Ola Grimstad

12:00 Irenes kvarter

12:30 Vindu mot livet John Hardang P7

13:00 Nytt-Radio Volda (RV)

13:02 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

14:00 Nytt-Radio Volda (RV)

14:02 Musikk-karusell

14:30 Magasinsending Radio Volda

15:30 Skrå blikk: Overegnar Berg, Knut Arne Høyvik

16:00 I eit godt selskap ???

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Sjustjerna kommune Olav Kvalsvik

18:10 Madagaskar – Bibelmisjon Johanne og Bjørn Leinebø

19:00 På den fine stranda – Kor sang Dalsfjord mannskor og Free Hallelujah boys

20:00 Folk fortel: Om losjearbeid skule og fiskeri Sigvald Eggesbø

20:30 Tankar om inkludering Therese H. Sævik, Kjetil Gilberg

21:00 Kristen song og musikk

21.30 Vindu mot livet John Hardang

22:00 Radio Nordvest

Fredag 31.03.2023

07:00 Morgontonar 08:00 Skrå blikk: Overegnar Berg Knut Arne Høyvik 

08:30 Klassisk musikk

09:00 Dette er mitt liv: Sven Roar Simensen Nitti10 J. Reinertsen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Blåmåndag

11:15 Kyrkjeintervju: Arve Moltu- bakk

12:00 Irens kvarter

12.30 Vindu mot livet

13:00 Folk fortel: Om losjearbeid skule og fiskeri Sigvald Eggesbø

13:30 Tankar om inkludering Therese H. Sævik, Kjetil Gilberg

14:00 Sjustjerna kommune Olav Kvalsvik

14:10 Madagaskar – Bibelmisjon Johanne og Bjørn Leinebø

15:00 Før siste ferga går 1:2 Eiksundopninga i Åsen- tunet

16:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Blåmåndag

16:15 Kyrkjeintervju: Arve Moltu- bakk

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Folk fortel: Om losjearbeid skule og fiskeri Sigvald Eggesbø

18:30 Tankar om inkludering Therese H. Sævik, Kjetil Gilberg

19:00 I eit godt selskap

20:00 Spørretevling V/ Øystein Bakke

21:00 Kristen song og musikk

21:30 Vindu mot livet John Hardang P7

22:00 Nattsending Rigmor og Cecilie

Laurdag 01.04.2023

11:00 Nattsendinga frå fredag Rigmor og Cecilie

14:00 I eit godt selskap 15:00 Kvardagskvinner 16:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Negro sprituals

22:00 Kveldstonar

Sundag 02.04.2023

09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

10:00 Norrøna Radio (NR)

11:00 Møteopptak Betel Volda

13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

13:15 Helgatonar

15:00 Gudsteneste lang

17:00 God søndag John Hardan P7

18:00 På den fine stranda – Kor- sang Dalsfjord mannskor og Free Hallelujah boys

19:00 Dette er mitt liv: Sven Roar Simensen Nitti10 J. Reinertsen

20:00 Møteopptak Betel Volda

20:30 Helgatonar

21:30 Sendeslutt

Måndag 03.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7

10:00 Radio Nordvest 11:00 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

12:00 Irenes kvarter

12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Musikkarusell

15:00 Lokal musikk

15:30 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

16:30 Lokal musikk

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7

18:00 Før bingoen

19:00 Oppvarming til radio- bingoen

19:30 Gullbingo

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Tysdag 04.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar

09:00 Kristen musikk m.m

10:00 Radio Nordvest

11:00 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

12:00 Irenes kvarter

12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Musikkarusell

15:00 Ettermiddagstonar

15:30 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

16:30 Ettermiddagstonar

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7

18:00 Før siste ferga går 2:2 Eiksundopninga i Åsen- tunet

19:00 Maritim revy Bjarne Kvalsvik, Fruene Bruse

20:00 Møteplassen: Per J. Remøy Johan Moltu

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 05.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Møteplassen: Per J. Remøy Johan Moltu

09:00 Kristen musikk m.m

10:00 Radio Nordvest

11:00 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

12:00 Irenes kvarter

12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Møteplassen: Per J. Remøy Johan Moltu

14:00 Maritim revy Bjarne Kvalsvik, Fruene Bruse

15:00 Lokal musikk

15:30 Reprise frå sist fredag Rigmor og Cecilie

16:30 Menneske: Sri Lanka – Søster Rosia Arne O. Grimstad

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly

20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Torsdag 06.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida

08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

09:00 Kristen musikk m.m 10:00 Radio Nordvest

11:00 Go, go rille Arne Ola Grimstad

12:00 Irenes kvarter

12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

13:20 Ettermiddagstonar

14:00 Lokal musikk

15:00 ”Med Lukas mot påske” 1:3 – i Gursken kyrkje

16:00 I eit godt selskap

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Påsketankar

18:15 Kva betyr Sjærtorsdag for deg Ole Arild Bø, Jens Terje Johnsen

19:00 På den fine stranda – Kor- sang Dalsfjord mannskor og Free Hallelujah boys

20:00 Trond og Knut snakkar: med Atle Strandabø

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Fredag 07.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 På den fine stranda – Kor- sang Dalsfjord mannskor og Free Hallelujah boys

09:00 Dette er mitt liv: Monica og Jan Kjosavik ”nitti10” J. Reinertsen

10:00 Radio Nordvest

11:00 Med Lukas mot påske 2:3 frå Sandsøy kyrkje

12:00 Irenes kvarter

12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Påskefeiring i andre land

14:00 Ein evig påskedag Bergsøy skule

15:00 Påskeprogram

16:00 Med Lukas mot påske 3:3 frå Larsnes kyrkje

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Påsketankar

18:15 Misjonsambandspastor Harald Midtian Agna Dag

19:00 Påsketonar Arne Ola Grimstad

20:00 Påskesongar

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Påsketradisjonar og fiske tilverkeing Edin Leine, Magnild Løfolle, Voldanes

Laurdag 08.04.2023

11-00 Påsketradisjonar og fiske- tilverkeing Edin Leine, Magnild Løfolle, Voldanes

14:00 I godt selskap

15:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly

16:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

17;00 Kristen musikk m.m

18;00 Jazz-tonar

20:00 Negro Spirituals

21:00Kristen musikk m.m

Sundag 09.04.2023

09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

10:00 Norrøna Radio (NR)

11:00 Møteopptak  Betel Volda

12:00 Helgatoner

13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad

13:15 Helgatonar

17:00 God søndag John Hardang

18:00 På den fine stranda – Kor- sang Dalsfjord mannskor og Free Hallelujah boys

19:00 Dette er mitt liv: Monica og Jan Kjosavik ”nitti10” J. Reinertsen

20:00 Møteopptak Betel Volda

20:30 Helgatonar

Måndag 10.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7

10:00 Radio Nordvest

11:00 Livet på Flåvær 1:3 Erling Torholm

12:00 Irenes kvarter

12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Musikkarusell

15:00 Lokal musikk

15:30 Livet på Flåvær 1:3 Erling Torholm

16:30 Lokal musikk

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7

18:00 Før bingoen

19:00 Oppvarming radiobingoen

19:30 Radiobingo

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Tysdag 11.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

08:20 Morgontonar 09:00 Kristen musikk m.m

10:00 Radio Nordvest

11:00 Livet på Flåvær 2:3 Erling Torholm

12:00 Irenes kvarter

12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad

13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad

14:00 Musikkarusell

15:00 Ettermiddagstonar

15:30 Livet på Flåvær 2:3 Erling Torholm

16:30 Ettermiddagstonar

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7

18:00 Åpne Dører markering i Herøy 2022 Solfrid Leinebø Seljås

19:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Etter Påske – Røros

19:15 Kyrkjevandring i nye Herøy kyrkje Ole Arild Bø, Jens Terje Johnsen

20:00 Møteplassen: Sigurd Nygård 1:2 Johan Moltu

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest

Onsdag 12.04.2023

07:00 Morgontonar

08:00 Møteplassen: Sigurd Nygård 1:2 Johan Moltu

09:00 Kristen musikk m.m

10:00 Radio Nordvest

11:00 Livet på Flåvær 3:3 Erling Torholm

12:00 Irenes kvarter

12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7

13:00 Møteplassen: Sigurd Nygård 1:2Johan Moltu

14:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Etter Påske – Røros

14:15 Kyrkjevandring i nye Herøy kyrkje Ole Arild Bø, Jens Terje Johnsen

15:00 Lokal musikk

15:30 Livet på Flåvær 3:3 Erling Torholm

16:30 Menneske: Oddvar Nordli Arne O. Grimstad

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne

18:00 I eit godt selskap

19:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly

20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik

21:00 Kristen musikk m.m

21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

22:00 Radio Nordvest