Leiar

synste avis

– Det var riktig å utsetje saka denne gongen. Men kva betyr tidlegast 2023?

Abonnement
Leiar

– Skulen utgjer ein del av sjela i ei bygd, og slike saker vekker alltid sterke kjensler

Abonnement
Leiar

– Det kan sjølvsagt vere vanskeleg å tru at ein får sjå brua i si levetid, i alle fall dei som hugsar starten på kampen for brua for fleire tiår sidan

Abonnement
Leiar

– Med ein knapp månad til valet, bør kvar og ein finsikte sin kritiske sans. Valkampen har begynt

Abonnement
synste avis

«Dei siste dagane viser oss at livet er skjørt. Alt kan forandrast på kort tid»

Abonnement
synste avis

«No vert det «på’n igjen». Vanylven kommune er nøydde til å innføre sortering. Korleis det vert denne gongen, er framleis uvisst»

Abonnement
Leiar

– Det har vore sagt at tunnelen vil gje ei ny tidsrekning for Vestlandet

Abonnement
Leiar

– Eit engasjert korps saman med nytt og oppdatert utstyr gjer at innbyggarane kan sove tryggare om natta

Abonnement
Leiar

– Og nettopp her ligg problemet. Kven skal vere politikar i morgon viss folk vert skremt vekk i dag?

Abonnement
Leiar

– I sommar skal ein markere at det er ti år sidan det brutale angrepet på Utøya og regjeringskvartalet

Abonnement
synste avis

– Kontrakten betyr at dei kan halde fram med å utvikle prosessane

Abonnement
Leiar

– Sjølv med koronabakteppet vart det ein dag fylt med glede og moro for mange. Heldigvis

Abonnement
synste avis

– Inntekta må opp for at bøndene skal få att for strevet med å drive gard

Abonnement
synste avis
Mykje hjort

– Slik kan ein avgrense dei økonomiske tapa

Abonnement
Leiar

– Dette prosjektet hadde ikkje skjedd utan LLA, NRK og SUJO. Lokalavisene har ikkje ressursar til å ordne eit slikt researchmateriale aleine

Abonnement
Leiar

– Viss pengar skal bestemme kven som får vaksine, vert det dårleg med vaksine i den fattige delen av verda

Abonnement
Leiar

– Det er lettare å tilfeldigvis kome over ei ledig tomt i Vanylven på Finn.no enn det er på nettsida til kommunen

Abonnement
Leiar

– Korleis er dei små kommunane rusta til å møte denne typar hendingar?

Abonnement
Leiar

– Det er lett å seie og skrive at ein får halde seg heime. Men faktum er at vi har levd med viruset i eitt år. Det tek på psykisk

Abonnement
Leiar

– Meininga med kvinnedagen har endra seg over tid. Fanesakene er ikkje dei same no som dei var på 1950-talet, naturleg nok

Abonnement