Leiar

Leiar

– Alle tre partia ville altså gjere noko med prisen på ferjene. Problemet? Ingen ville gå i lag om eit forslag.

Abonnement
Leiar

– Med kring sju månader til valet, ligg mykje valkamp framfor oss, og vi har nok ikkje høyrd den siste ferjelovnaden

Abonnement
Leiar

– Men kva skjer til sommaren og hausten når dagens ordning går ut? Vert det ein ny omkamp for dei føresette og meir avisskriveri?

Abonnement
Leiar

– Sjølv om ein del folk synest det er naudsynt å springe om kapp til polet, kan ein ikkje la mangelen på tolmod øydelegge

Abonnement
Leiar

Viktige midlar til laga

Abonnement
Leiar

Eit sleivspark til demokratiet

Abonnement
Leiar

Nytt år – nye moglegheiter

Abonnement

Måten Vanylven kommune har handtert denne saka på er kritikkverdig, og innbyr til spekulasjonar kring saka

Abonnement

– Alt dette er gode døme på at Vanylven er ein kulturkommune av rang. Dei unge kan i Vanylven vekse opp med håp og draumar om at det går an å gjere noko kunstnarisk med livet

Abonnement
Stad skipstunnel_sjøscene3_01

– Ringverknadane vert enorme for Vanylven, heile regionen og for Vestlandet

Abonnement

Budsjettframlegget:

– Det er trass alt innbyggarane som skal kjenne kutta på kroppen i åra framover

Abonnement

Naudlandslag og optimisme

Abonnement

- Ein høyrer ofte folk klage over dagens ungdom, at dei ikkje orkar å gjere noko eller kan noko. Det er berre tull

Abonnement

– Kvifor er ikkje landet betre førebudd i dag?

Abonnement