Meiningar

Veit innbyggarane nok?

Abonnement

Diktdebatt om «heimen»

Abonnement

La oss avslutte diskusjonen!

Abonnement

På tråden: Ikkje rot langs vegane våre!

Abonnement

E. Haugen: Tale til landsmøtet i Framstegspartiet

Abonnement

Innspill til nytenkning i Vanylven

Abonnement
Skjermbilde 2022-04-28 kl. 11.10.04

DIKT: Heimen – Den forsmådde

Abonnement
På tråden

Samfunnskonstnadar ved alkoholbruk

Abonnement

Vedtak for vedtaket si skuld

Abonnement

Fasteaksjonen 2022 tysdag 5. april 2022 – Gje vatn til dei som treng det mest

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

«Å rygge ein slik bil med slik tonnasje tilbake utan å ha sett plassar å snu i bekmørket er meir eller mindre umuleg sjølv i dagslys»

Abonnement
Fiskå skule.

«Vi håpar at de som politikarar forstår at det er borna som må vente i endå fleire år, om de vel å gå endå fleire rundar»

Abonnement
LØP: Starten av Blåfelden rett opp, sett ovanifrå.

«Vi har altså fått eit rikhaldig program på plass. Heile arrangementet er i stor grad ein stor dugnad»

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

Lokaldrosjene – ei næring også på liv og død

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

«Men når Dr.Techn Olav Olsen slår fast at vår trase blir 500 mill dyrare, må tala på bordet, ellers fell dei i grus»

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

«Fast samband over fjorden og ein tunnel til Gursken vil skape ein ny kvardag for heile regionen. Vi ser fram til den dagen dette er ein realitet og på vegen fram må vi stå samla om vi skal lukkast»

Abonnement
APPELL: Tre representantar frå elevrådet ved Fiskå skule las opp dette innlegget i kommunestyret måndag. F.V: Maja Bugjerde, Mats Adrian Berge og Malene Victoria Pedersen. FOTO: Ole Magne Kvalsvik

«Det er ikkje gunstig for verken elevar eller lærarar å vere på gamlebygget eller i gymsalen over lenger tid»

Abonnement
Alternativet til venstre, med høgbru frå Koparneset og flytebru til Årvika, bør utgreiast, meiner artikkelforfattarane. Til høgre ser vi traseen som har bruselskapet har fått utgreidd.

«Vi har lenge prøvd å kome i dialog med bruselskapet og har etterspurt kva prisen er per meter flyteelement, men aldri fått svar»

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

«Vi oppmodar folk i Vanylven til å bli med og gje politikarane eit tydeleg signal om at vi ikkje ønskjer eit næringsområde i Åramsundet»

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
Rovdefjordsambandet:

«Samanliknar ein dei to løysingane som går på høgbru/flytebru er det vesentlege teknologiske utfordringar»

Abonnement