Meiningar

Illustrasjon lesarinnlegg
Lesarinnlegg:

Eg har mista trua…

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg

Grunnkurs i fråflytting for vidarekomne

Abonnement
mork bilde

Redd Mork – Skrot helseforetaksmodellen

Abonnement
Frå fakkeltoget i 2019
Pressemelding:

Bevar Mork – Leve føden!

Abonnement
Alfred Bjørlo (V) under besøket i Vanylven i haust.
Alfred Bjørlo (V):

– Tek opp Mork-nedlegginga med Helseministeren 

Abonnement
Njål Sivertstøl
Lesarinnlegg:

Kom heim!

Abonnement
FAU-LEIAR: Kristin Otnheim Aarsnes orienterer om arbeidet til FAU, og tek i mot innspel frå engasjerte foreldre. FOTO: Ottar Sande
Høyringssvar frå FAU Åheim:

Skulestruktur – bruk av skulebygget som har vore nytta som vidaregåande skule i Syvde

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
FAU ved Fiskå skule

Høyringssvar – felles ungdomsskule

Abonnement
hofseth film

Roger Hofseth ut mot lakseskatt

Abonnement
mork bilde

Felles brev til i kommunane i Sjustjerna 

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
Svar på høyringsutkast:

Ein eller to ungdomsskular?

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
Høyringssvar frå 8. klasse ved Åheim skule

Til kommunestyret

Abonnement
TRUGA: i 2025 må vi speide langt frå ferjekaia på Åram, dersom det går etter forslaget til samferdsleavdelinga på fylket. I budsjettet for 2023 er det også lagt inn moglege endringar i rutetilbodet. ARKIVFOTO: Fredrik Bakke
Lesarinnlegg:

Ferjesambandet i rute 01 må styrkast, ikkje lemlestast

Abonnement
TRUGA: i 2025 må vi speide langt frå ferjekaia på Åram, dersom det går etter forslaget til samferdsleavdelinga på fylket. I budsjettet for 2023 er det også lagt inn moglege endringar i rutetilbodet. ARKIVFOTO: Fredrik Bakke
På trammen:

Kutt ferja på Larsnes!

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
På tråden:

Middagsbestilling og jukebox

Abonnement

Fastland vs øy – minste motstands veg

Abonnement
TRUGA: i 2025 må vi speide langt frå ferjekaia på Åram, dersom det går etter forslaget til samferdsleavdelinga på fylket. I budsjettet for 2023 er det også lagt inn moglege endringar i rutetilbodet. ARKIVFOTO: Fredrik Bakke

«Relativt lite trafikk» på Åram-ferga…?

Abonnement
FLYTEBRYGGA: I Åram hamn. FOTO Idar Nygård

Bekymringsmelding, Åram hamn

Abonnement
Image
Pressemelding:

Ordførarar går saman for hurtigbåt-saka

Abonnement
Åram ferjekai

Nei til nedlegging av ferjesambandet Åram-Larsnes!