Nyheit

HANSEMANN: Hans Endal er no pensjonist, men ser tilbake på eit aktivt arbeidsliv, med mykje tid på sjøen.
Hansemann fram under hammaren:

Har levd eit allsidig liv i snart 87 år

TRAFIKKTILTAK: Ønske om tiltak ved denne strekninga er sendt inn til kommunen.

Ønsker gjennomsnittsmåling på FV61

Abonnement
BIL GJEKK RUNDT: Bil utfor vegen I syltefjorden. Bilen som har kome utfor ligg bak den gule ambulansen til Brann og redning.

Trafikkulykke i Syltefjorden

Abonnement
VETERINÆRKONTORET i Vanylven ligg i Vanylvssmia.

Løyvde pengar til røntgenmaskin på smådyrsklinikken

Abonnement
HOL VED VEGEN: Her ved brukanten ved Steinetehaugane på Rovde melde turgåarar frå om hol i vegen etter at ein 2-åring fall ned i. Heldigvis gjekk det bra.
Farleg hol i vegkanten:

Heldigvis heldt 2-åringen godt i handa til den vaksne

Abonnement
EIN DANSEGLAD GJENG: tok seg tid til eit gruppebilde då vi var innom dansekurset på torsdag morgon og fekk sjå barn i alderen 8-12 lære seg dans.
F.v.: Linnea, Astrid Helene, Tomine, Alvilde, Adna, Josefa, Thea, Aletta og Maja.

Kjekt med dansekurs

Abonnement
KJØPMANN: Bjørn Knardal likar seg best ute i butikken framfor å sitje på kontor. Han saknar kremmartilværet i butikkarbeidet i våre dager, men no ventar uansett pensjonisttilværet etter sommaren.

Ein kjøpmann let att kassaskuffen

Abonnement
ILLUSTRASJONSBILDE: Buss.

Rett til gratis skuleskyss?

Abonnement
SOMMARAVSLUTNING ved Myklebust skule i juni.
Sjå video frå sommaravslutninga:

Sommar og skulefri!

Abonnement
HOL VED VEGEN: Her ved brukanten ved Steinetehaugane på Rovde melde turgåarar frå om hol i vegen etter at ein 2-åring fall ned i. Heldigvis gjekk det bra.

Barn fall ned i hol i vegen

Abonnement
MONTERING: Dei nye skilta er sett opp fleire stadar i Vanylven. Jonny Lade i Vanylven sau- og geitealslag monterar her skilt i Årskogdalen.

Nye skilt minner om å ferdast varsamt i naturen

Abonnement
VELBEKOMME: Potetball, pølser, bacon og saltkjøtt er å finne på ein tradisjonell balltallerken.

Linda er klar for ny balltorsdag

Abonnement
ARBEID: Aurstad er godt i gong med å ruste opp plastringa ved overløpet til Børevatnet.

Føre skjema på Brandalsosen

Abonnement
FORNØGD MED ARBEIDET: Asbjørn Hunnes møter Synste Møre ved inngangen til bedehuset, då vi tek turen på besøk. No er inngangen meir tilgjengeleg med mellom anna rullestolrampe på sida.

Ny rullestolrampe ved bedehuset på Fiskå

Abonnement
ILLUSTRASJONSBILDE: Avisdistribusjonen er endra frå 1. juli. Nokre aviser kan komme ein dag på etterskot.

Slik er postleveringa frå 1. juli

Abonnement
Illustrasjonsbilde: Herøy vidaregåande skule, lokalisert i Fosnavåg.

9403 har fått plass i vidaregåande skule

Abonnement
ÅHEIMTUN illustrasjonsbilde.

Sal av Åheimtun ukjend for råda

Abonnement
SELJUMANNAMESSE på Selja, søndag 7. juli.

Tusen år med Seljumannamesse

Abonnement
RULLA GÅR FOR FULLT: Irina Mozhaeva, Margit Kolgrov og Halldis Kjøde viser oss korleis dei rullar tøyet på den store rulla. «Denne rulla må ha vore verda rundt fleire gonger» seier Margit med eit smil. Det seier noko om kor mykje den er brukt.

Rulla går

Abonnement
KRIGSMINNE og anna lokalhistorie finn vi på gamleskulen, der Oddrun Kobbevik Oldeide og Vidar Kløvning er to av dei som legg ned arbeid med samlinga og gjerne viser rundt. I bakgrunnen ser vi mellom anna Rolf Sandvik si uniform med kulehol gjennom hua.

Sjå innom ei samling i sommar

Abonnement