Nyheit

OMRÅDET: Det er eit stort område som er undersøkt for å tilrettelegge for bygging av 600 meter gang- og sykkelsti

Skredfarevurdering på Thunheim utan merknadar

Abonnement
BLOMAR FOR SAMHALD OG MEDKJENSLE: Åhjem fortel at folk strømde til drapsstaden for å minnast dei som vart råka av angrepet, vise medkjensle med pårørande, og markere mangfald. FOTO: Frank Robert Aahjem
Skytinga under Oslo Pride

Eit angrep på fridomen til fleire minoritetar

Abonnement
AVANSERT RUTE: Det er kanskje ikkje for alle å byrje med avgangsshopping og ferjerygging for å spare pengar på ein billett, men den årevakne vil merke at der er moglegheiter til å fuske med gratisordninga i ruteheftet.

Gratisferje skaper hovudbry

Abonnement
I GRØFTA: Bergingsbilar har kome til for å få opp att bilen, noko som ikkje vert ein lett jobb. (FOTO: Tipsar)

Utforkøyring på Åheimsfjellet

Abonnement
BREIDDEUTVIDING: Mesta er i no i gang med å bygge ut større vegbreidde frå Koparnes og innover mot Eidså, slik at det kan verte stor nok vegbreidde til gul stripe att.

Så kjem gulestripa attende

Abonnement
PUNKTUM: Ole Per Kragset set inn 6-0 på ei velplassert straffe.

Vanylven med full kontroll mot Ravn

Abonnement
TREFF: Det var mange minne å dele då dei møttest i sogehuset fredag for (bak f.v.): Helge Moe og Idar Hoel. Framme: Knut Aambø og Helge Norhagen.

FN-veteranar bladde i minneboka

Abonnement
IMG_20220616_111533

Utandørs symjeopplæring

Abonnement
JUBLAR: for ny hovudsponsoravtale. Frå venstre Ola Fremo, dagleg leiar i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Finn Tangen, banksjef i Sparebanken Møre avd Molde, Kristin Erika Solli, marknadsrådgivar for Stikk UT! og Anne Berit Støyva Emblem, dagleg leiar i Sunnmøre Friluftsråd. FOTO: Sunnmøre Friluftsråd

Doblar støtta til Stikk-UT!

Abonnement
Tunnelen

Kystverket møter bygdefolk, igjen

Abonnement
HELD FRAM MED PASIENTTRANSPORT: Etter at Pasienttransport1 har sagt frå seg tilbodet på pasientkøyring vert det dei lokale drosjeselskapa som framleis vil stå for dette. Arkivfoto: Ole Magne Kvalsvik

Drosjene overtar pasientkøyringa att

Abonnement
Ungdomsrådet

VIDEO: UKM2022

Abonnement
MYKJE RAUDT: Raude område markerer kommunar som ikkje har ein vedteken plan for frivilligheit, og gule markerer kommunar som arbeider med frivilligheitsplan pr desember 2021. KART: Frivillighet Norge

Vanylven i front i fylket

Abonnement
SOMMARFESTEN 2022: var prega av godt frammøte, sommarver, leikande born og underhaldning frå borna sjølve. FOTO: Arild Skorge
Åheim barnehage 30 år:

Born, familie og tilsette feira i sommarsol

Abonnement
DIGITALT MØTE: mellom representantar frå kommunane og nærings- og fiskeridepartementet

Pressemelding: Stad skipstunnel – anbodsutlysing

Abonnement
KIOSK: Vaflane i kiosken heldt som vanleg høg kvalitet og varma publikum, i motsetning til det som skjedde ute på bana. Typisk for situasjonen er det også at Ingar Seljeset (t.v.) måtte tre inn som lagleiar i Ole Per Kragset sitt fråvere.

Berre vaflane varma på Eidsåvoll

Abonnement

Futt og fart i hallen

Abonnement
COUNTRY: Steinar Albrigtsen leverer fredag og laurdag bluegrass og country av beste merke og har laurdag mellom anna med seg Frendar som lokalt innslag. FOTO: Marianne Jade

Stor musikkhelg i Dalsfjorden

Abonnement
AVLYST: Ein har no ikkje fått hatt sommarfest ved omsorgssenteret sidan 2019, der vi ser det var graut, musikk, grilling og godt oppmøte. Slik det ser ut må ein no utsetje ei slik tilstelling også i år. FOTO: Arkiv

Auka smitte på omsorgssenteret

Abonnement
MYKJE FOLK: var det samla i "kosteteltet", både under opninga og aktivitetane gjennom helga..

Kosterikjedagane: Lokal og kortreist festivalstemning

Abonnement