Nyheit

Erik Espeset er konsernsjef i Tafjord kraft, og har ein klar bodskap om framtidas energikjelder for Vanylven kommune.
Tafjord-sjefen:

– Vindmøller er einaste alternativ for Vanylven

Abonnement
TUNHEIM: Gang- og sykkelvegen som etter planen skal kome på plass på sida av fylkesvegen ved Tunheim får ikkje løyvingar før i 2027, slik det ligg an no.

Fylkeskommunen med høg gjeld – Vanylven kan verte råka

Abonnement
PANORAMA: På tomta mellom O.B- bygget og rådhuset vert det sentrumsnære leilegheiter med panoramautsikt, dersom planane til Anne Marie Moen, og Michel Tollås (t.v) Trond Aasestrand frå Lampholmen AS, får gjennomslag.

Ønskjer å tilby panoramaleiligheiter på Fiskå

Abonnement
NYE STØVLAR TIL JUL? Stig Rusten viser fram ein rosa støvel som søkjer ein fot i butikklokalet som vert utsalsstad.
I år har Stig mange julegåvetips

– Eg sel ut butikken, men skal drive mot bedrifter framleis

Abonnement
2025: Sjukehuset Nordmøre og Romdal (SNR) på Hjelset i Molde, vert tatt i bruk våren 2025. Det kan verte med dei gamle journalsystema.

Potensiell utsetting av Helseplattformen

Abonnement
GILD GÅVE: Sissel Kragset Vik og Johan Endal Duestøl held den flotte sjekken som viser midlar frå Sparebanken Møre til oppussing av huset, medan Sara Berget Bøstrand held gåvediplomen som viser summen som er gitt.

Fekk midlar til Framheim

Abonnement
LITE HANDLINGSROM: I eit stramt budsjett, der ein også prøver å setje investeringar på vent, hadde formannskapet likevel mange ønskje og spørsmål om kva ein kan klare å få til innanfor gjevne rammer.

Budsjettarbeidet godt i gang

Abonnement
Bilde laga med bruk av kunstig intelligens (KI): Med bruk av Bing Chat Enterprise og bildegenereringstenesta DALL-E og leieteksten "lag eit bilde til ein nyheitsartikkel som handlar om bruk av kunstig intelligens i skolen" så får ein dette bildet.

Har teke i bruk KI i dei vidaregåande skulane

Abonnement
NYTT SYSTEM: Legekontoret held stengt fredag og delar av måndag grunna overgong til Helseplattformen. Karen Birthe Bjørlykke, Beate Hellebust Aasen og Ingunn Hånes førebur seg til skiftet.

Legekontoret held stengt

Abonnement
LYSER OPP I SVINGANE: Søndag vart dei berømte juletrea tende i marka nedanfor Kvilehytta. Foto: Arild Skorge
Den lysande juletreskogen:

Sjå filmen om juletradisjonen på Åheim

Jordkjelvet er markert lyseblått. KJELDE: NNSN

Jorskjelv onsdag føremiddag

Abonnement
IMPONERTE: Formannskapet fekk omvising og informasjon frå brannsjef John Sindre Kragset, og Steinar Nordal, Tone Drage Sørdal og Jon Tore Sætre i Vanylven Røde Kors.
Formannskap på synfaring:

Nyehallen til Vanylven Røde Kors og Vanylven Brann og redning imponerte

Abonnement
NOMINERT: Anna Nerland Aahjem er nominert til to prisar under kåringa av "sesongens beste". Førre veke vart åheimaren klar for Brann.

Anna nominert til to prisar

Abonnement
STEMNINGSFULLT: Line Dybedal og Mathias Marstrander sitt samspel, atmosfæra i kyrkjerommet og nydelege julesongar sette nok julestemninga hos publikum denne kvelden, slik som arrangørane håpa på.
Line Dybedal opna Edmundsmessa:

Sette tonen for helga

Abonnement
MOTORROM: Ein kan sjå seg om som ein vil inne i dei digitaliserte versjonane av fyrlyktene. Her er vi inne i motorrommet på Svinøy fyr, ein stad dei færraste har høve til å besøke. SKJERMDUMP: fyr.kystverket.no
Kystverket og Kystmusea:

Tilbyr digitale fyrbesøk over heile Noreg

Abonnement
Vanylven kommune vil få ein auke i frie inntekter komande år.

Folketalet stadig på tretusentalet

Abonnement
KJØDEPOLLEN: Skisse over muleg utfylling av kaiområde (nærast) og næringsområde inne i botnen bak til venstre.

Fleire masseprosjekt

Abonnement
– Dei falske kontantane  ser nokså profesjonelt laga ut, seier politiadvokat Hanne Egeness, påtaleansvarleg i saken.

Falske setlar i omløp, ber butikkar vere merksame

Abonnement
Illustrasjonsbilde: Fly lettar frå Ørsta- Volda lufthamn.

Halverer maksprisane – anbefalar å bestille tidleg

Abonnement
MATSORTERING: Ronny Prozenko og Mads Kjelstadli i teknisk sektor jobbar på for å få alt klart til nyåret. Frå neste veke kan dei som ikkje har dunk, hente dette på miljøstasjonen. Då i litt mindre format enn denne i kjellaren på rådhuset.

På tide å hente fram den brune dunken igjen

Abonnement