Trykksaker

Trykksaker,
stempel, skilt o.l.?

Vi har ledig kapasitet og kan ta på oss trykksakjobbar som:
lodd, billettar, medlemskort, faktura, brosjyrer, bøker, konvoluttar, visittkort, songhefte, etikettar, medlemsblad o.l. Scanning, retusjering og printing av foto.

Vi leverer også medaljer, krus, pins o.l. med motiv/logo på. Stempel og folie til skilt og bildekor.

Ta kontakt på tlf. 700 20 820,
epost: ronnaug@synste.no
eller stikk innom!