Ung

UTAN NAMN: Bandet som har øvd i fire veker består no av desse fem jentene, men dei har plass til fleire. Emilie Jeannine Morseth- Fraser på piano, Andrea Myklebust Aahjem på vokal, Ingrid Sylte på trommer, Siren Aasen Brekke på bass og Live Rekkedal på gitar.

Kreativ workshop førte til nytt band

Abonnement
IMG_20210205_130148

Kulda gjorde dei kreative:

Laga flotte isskulpturar

Abonnement
Her eit arkivbilete frå førre helg, då Barnas turlag hadde eit liknande arrangement på Øverberg.

Skidag for born søndag

Abonnement
UNGDOMSPANELET er glade for å kunne støtte ungdomsklubbar og aktivitetar i heile fylket.

125 000 kroner til ungdomsaktivitetar

Abonnement
VOKALIST: Anna Elise Sørdal Klungre er nominert til Drømmestipendet og har som draum å leve av musikken.

Vokalisten frå Syvde kan vinne 30 000 kroner

Abonnement
INVITERER TIL KREATIVE SAMLINGAR: Ungdomsarbeider Veslemøy Ervik, Marte Myklebust frå Vanylven Folkebibliotek og Ungdomskontakt Annette Gjeterud ønsker å lage eit spennande kulturår for barn og unge i kommunen.

Inviterer unge i Vanylven til kreative workshops

Abonnement
DELTAKARANE: Ni pianistar og to songarar underheldt torsdag før jul med flott julemusikk på ulike nivå. Frå venstre: Aida Grace Kvalsvik Slagnes, Linèa Nystøyl Lillebø, Nathalie Lael Døhl,Eivor Parr Larsen,,Flynn Mehu, Emilie Jeannine Morseth Fraser, Silje Menes Slagnes, Sunniva Bakkebø Bakke,  Henny Lovise Bakkebø Bakke.
Fremst: Jan Kaczurak og Romeo Frank Endal Slagnes

Eksklusiv kulturskulekonsert

Artist Daniel Kvammen er med Nynorsk Kultursentrum, Norsk Målungdom og Framtida.no i jakta på unge nynorsktalent som kjem til å prega offentlegheita i åra framover.

Kårar unge nynorsktalent

Abonnement
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Får møte- og talerett i fylkestinget

Abonnement
JULEKONSERT: Koret FRAM skal ha digital julekonsert i år, og øver på julesongar. Lengst bak står Linnea Ytrøy Vikebakk og Victoria Sjåstad. Framfor, frå venstre, ser vi Julian Endal Slagnes, Anna Sivertstøl, Lorine Jensen, Romeo Frank Endal Slagnes og Emma Sofie Skorge. Framme sit dirigent Heidi Endal og Alissa Slagnes. Helena Kristi Berge er også med i koret, men var ikkje til stades under fotograferinga.

Koret Fram feirar ti år med julekonsert:

– I høve jubileet har vi også fått med oss fleire songarar som har vore med i koret før

Abonnement
Ungdomsrådet i Vanylven meiner at dagens lokale for ungdomsklubben ikkje held mål.

Ungdomsrådet heilt tydelege:

– 1. etasje på sjukeheimen er ikkje eigna til ungdomsklubb. Det er trongt, nedslitent og manglar teknisk utstyr

Abonnement
Åheim ungdomsskule. Den beste tida i karamellkonkurransen vart 11 sekund av Noah Hellebust.

MOT til å glede-dagen:

– Mange saknar den gode og trygge klemmen. Vi må erstatte den med hjartevarme

Abonnement
TITANIC: Ein TV-dokumentar inspirerte ti-åringen Leon Jøsok til å lage denne modellen av Titanic.

Laga sin eigen Titanic:

Denne er nok det som originalen viste seg å ikkje vere, han held seg nok flytande uansett kva som hender

Abonnement
PROFESJONELLE: Elevar på Åheim ungdomsskule har lært seg å lage profesjonelle musikkvideoar. Frå venstre ser vi dei ulike gruppene som laga kvar sin video.

Gruppe 1: Magnus Hellebust, Konrad Andruszkiewicz, Live Rekkedal, Kaja Berge Bøstrand og Isak Andre Berget.

Gruppe 2:
Kasper Rakvåg Kriken, Andy Brenne, Ingrid Sylte, Andrea Myklebust Aahjem og Lenita Flem Vedvik.

Gruppe 3:
Ine Johanne Berget, Vanessa Vedvik, Emilie Jeannine Morseth-Fraser, Noah Seland Hellebust og Roald Aaron Lillebø.

Gruppe 4:
Mathea Berge Bøstrand, Siren Aasen Brekke, Tuva Hatlevik Borg, Jonas Marco Berge og Lasse Askvik.

Framme frå venstre: Regissør Nima Taheri, rappar André Hadland og lærarar Ottar Sande og Kristian Bentsen.

Åheim skule laga musikkvideoar

– Dette er dei beste produksjonane eg har sett desse ti åra

Abonnement
BlimE: Klokka 12.00 i dag dansa barn over heile landet (og verda) til årets BlimE-song. På Fiskå skule var elevane samla ute på fotballbana.

– Det var gøy å vere med å danse med dei andre klassene, og enkelt å lære seg dansen

Abonnement
OPNING: I forbindelse med at det var regionsamling på Åheim i haust, hadde ein då ei uformell opning av gapahuken. Emilie Jeannine Morseth-Fraser som står i opninga av gapahuken, er klubbleiar.

Elvablikk 4H håpar at gapahuken vert mykje brukt

Abonnement
Det nye ungdomspanelet vart valt under ungdommens fylkesting i helga. Dei er no klare for å ta i mot søknadar og fordele 125 000 kroner til ungdom.

– Formålet med tilskotet er å støtte engasjement og aktivitet blant ungdom

Abonnement
BOKBAD: Maria Parr var på besøk på Åheim skule på fredag. Her var elevane godt førebudde og hadde klare spørsmål til forfattaren. Frå venstre ser vi Silje Menes Slagnes, Henny og Sunniva Bakkebø Bakke, som var utvalde til å stille spørsmåla.

Nytt barnebokbad-prosjekt: – Det er heilt fantastisk! Eg har aldri opplevd tidlegare at elevane nærmast er ekspertar på bøkene

Abonnement
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Nytt ungdomspanel på fylket

Abonnement
klassequiz åheim klassa

Åheim best lokalt i år

Abonnement