Politikk

Vidaregaande-Syvde-2020-1536x1024

Skulestruktur til høyring

Abonnement
ULIKE SYNSPUNKT: Gruppemøte måtte til før politikarane vart samde om å førebels starte henting av våtavfall etter tidlegare mønster og få fram ein fagleg utgreiing på alternativ fram mot sommaren.

Brunedunken tilbake frå nyttår

Abonnement
KOMMUNESTYRET: godkjende mandag innspel til fylket sin landbruksplan.

Vil ha romslegare mulegheiter for bonden

Abonnement
BETRE SAKSRUTINAR: Janita Nybø har vore prosjektleiar og går etter nyttår over i rolla som leiar ved det nye forvaltningskontoret.

Forvaltningskontor skal sikre meir lik kvalitet i helsetenester

Abonnement
styreleiar i Rovdefjordsambandet AS, Jon Aasen
Rovdefjordbrua:

Ventar konsekvensutgreiing

Abonnement
STØTTE TIL DEI LOKALE som kjempar for artsmangfald og fiskebestandar i elvane, vart fremja av mellom anna Ottar Jan Løvoll, som sende inn tillegg til høyringssvaret i sakspapira.
Formannskapet:

Høyringssvar til konsesjonrunde for Åmelavassdraget

Abonnement
EIN UTFORDRA KOMMUNEØKONOMI: stod på dagsordenen i kommunestyremøtet tysdag, og kommunedirektør Andreas Nørve og økonomisjef Elias Botnen har slik mykje å jobbe med, med begrensa midlar, for det komande kalenderåret.
Kommunestyret:

Stort sprik mellom behov og midlar til rådvelde

Abonnement
NY ØKONOMISJEF: Elias Botnen og kommunedirektør Andreas
Formannskapet:

Presenterte tertialrapport og ny økonomisjef

Abonnement
lena, venstre regnjakke 2022

Vil på tinget for Vanylven

Abonnement
DSC00778
Lysfiskedebatten:

Steile frontar eller opning for dialog?

Abonnement
Notis_Stad skipstunnel
Statsbudsjettet:

Framleis byggestart 2024 for Stad skipstunnel

Abonnement
FORMANNSKAPET: Fekk orientering om, og diskuterte, dispensasjon frå planverk i samanheng med byggesaker.

Dispensasjon frå planar, ei vanskeleg sak

Abonnement
SPENT: Sjølv om ho ikkje klarer å sjå det for seg, har ordførar Lena Landsverk Sande (V) som mange andre vorte litt uroa av utspel om at neste års løyving til Stad skipstunnel kan verte teken ut som eit ledd i innstrammingstiltak.

Aukande uro kring tunnelløyving

Abonnement
stad-skipstunnel---inne-i-tunnelen-2-2

Stad skipstunnel må ligge fast – innspel til regjeringa

Abonnement
Formannskapsmøte i september, då ein tok opp saka om felles barneverntenester.

Tilrår deltaking i interkommunalt barnevern

Abonnement
BREIER OM SEG: Parkslirekne lagar mange stader, gjerne langs vassdraga våre, etterkvart små skogar, som her ved Åheimselva.

Vil ta opp kampen mot parkslirekna

Abonnement
SENDING:: Tilsett på sørvistorget, Irma Moen, stod for streaming av kommunestyremøtet måndag. Framover vil også formannskapsmøta verte filma og vist på nett.

Vedtok streaming av formannskapsmøte

Abonnement
KOMMUNESTYRET vil ha betre utgreidd om ein kan få til å både hente matavfall og restavfall kvar fjortande dag.

Kommunestyret utsette sak om renovasjon

Abonnement
BRUNEDUNKEN kjem tilbake, vi veit berre ikkje når, og vi ventar på at det kjem på plass ei god ordning.

Innstilte på henting av våtorganisk avfall

Abonnement
bygging hall

Kjenner skulevedtak lovleg

Abonnement