Politikk

GLADE FOR INNFØRING: Å innføre Helseplattformen vil vere ei stor lette i arbeidskvardagen til dei som jobbar i helsesektoren, effektivisere arbeidet og gje betre kvalitet på tenestene, meiner kommunalsjef for helse i Vanylven, Eli Tefre Nordal, her saman med loikal innføringsleiar Arnt Grønvold (t.v.) og regional innføringsleiar Tommy Dahl.
Positivt vedtak i kommunestyret:

Vanylven kommune er med dette på veg inn i Helseplattformen

Abonnement
ENGASJERT: Bjarne Sætrenes (FrP)i lag med ordførar Lena Landsverk Sande (V) under eit av fjorårets kommunestyremøte. Her har det vorte mange debattar opp gjennom åra, men frå hausten av vert tida i politikken bytt ut med andre ting for Bjarne.

Fornøgd med 16 år i politikken

Abonnement
LISTETOPP: Per-Johnny Brekke er glad for å få stille som førstekandidat for Høgre i Vanylven til kommunevalet i september.

Stiller som listetopp for Høgre

Abonnement
Illustrasjonsbilde

Ventar med tilråding om Åram ferjekai

Abonnement
NY PLAN: Slik er det skissert at oppstillingarealet på Årvika kan sjå ut, dersom ein skal legge til rette for ferje til øyane. Her er det teikna inn seks felt til oppstilling, grønt til Koparnes, og blå til Voksa og Kvamsøya. FV 61 vert lagt opp på jordet nord for eksisterande veg. SKISSE: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Fylket skildrar sterke ynskje om at ferja frå øyane går til Årvika i staden for Åram:

Legg fram midlertidig plan for Årvika

Abonnement
Illustrasjon lesarinnlegg
Lesarinnlegg:

«Ferjepolitisk Wonderboy» kvar er du?

Abonnement
ÅRSMØTE: God debatt under årsmøtet.

Elisabet Lauvstad Haugen er ordførarkandidat for FrP   

Abonnement
Kulturskulerektor Hanne Drabløs.

Kommunestyret vedtok prøveordning med gratis kulturskule

Abonnement
Illustrasjonsbilde
Nedleggingsforslaget for Åram ferjekai:

Kristin Sørheim til Åram

Abonnement
ambulanse arkiv

Bekymra for samlokalisering

Abonnement
BYGGER NYTT: Taket og veggane er langt frå ferdige enno, men det pågår stadig arbeid mellom den eksisterande skulefløya som no er i bruk, og idrettshallen som står nærast ferdig.
Stabil framgang i bygginga av hall og skule:

Økonomiske tilleggsløyvingar opp politisk

Abonnement
formannskap1
Formannskapet:

Etterlyste informasjon om hall, basseng og veg

Abonnement
mork bilde

Brev til styret i Helse Møre og Romsdal

Abonnement
njål sivertstøl
Njål Sivertstøl vert listetopp for Vanylven AP:

– Eg vonar vi ser mangfald og variasjon i vallistene

Abonnement
Ordførar Lena Landsverk Sande la fram høyringssvaret for kommunestyret i dag (mandag)
Vanylven og Sande:

Går for felles høyringssvar i ferjesaka

Abonnement
TRUGA: i 2025 må vi speide langt frå ferjekaia på Åram, dersom det går etter forslaget til samferdsleavdelinga på fylket. I budsjettet for 2023 er det også lagt inn moglege endringar i rutetilbodet. ARKIVFOTO: Fredrik Bakke
Kommunestyret:

Forslag om ferjenedlegging provoserer

Abonnement
FOR LITEN: parkeringsplassen ved gravplassen på Fiskå er for liten til å romme tilreisande ved større gravferder, meiner Nils-Olav Moen
Kommunestyret:

Parkeringsplassen for liten

Abonnement
 FOTO: Arkiv

Fylket snur om hurtigbåt

Abonnement
gabrielle hurtigbåt

Går ikkje inn for hurtigbåtrute

Abonnement
NØGDE: Kommunedirektør Andreas Nørve og økonomisjef Elias Botnen kunne under formannskapsmøtet legge fram eit kommunebudsjett i balanse, sjølv om både dei og kommunalsjef Helge Kleppe (teknisk) og Eli Tefre Nordal ser store utfordringar i dette.

La fram pressa budsjett i balanse

Abonnement