Leiar

25 år med Monsiaden

Abonnement

Nybygg, forvaltning og verdiskaping

Abonnement

Samferdsle i nytt lys

Abonnement

Påskemorgen slukker sorgen?

Abonnement

Den første leiaren

Abonnement
Leiar

«Uansett kva interesse ein måtte ha, finst der truleg eit lag eller ein organisasjon for deg i Vanylven»

Abonnement
synste avis

«Etter ein lang kamp, både for elevar, lærarar, føresette og politikarar, har ein kome i mål»

Abonnement
synste avis

Førebur seg på flyktningar

Abonnement
synste avis

«Samtidig er liva til eit heilt folk sett på vent i Ukraina. Liv står i fare. Liv har gått tapt»

Abonnement
Leiar

«Det er vanskeleg å ta tyren ved horna når ein ikkje veit kvar tyren befinn seg»

Abonnement
synste avis

«Å innreie 84 studenthyblar og fellesrom er ikkje småtteri. Derfor vert det fullt køyr i produksjonslokala på Rovde framover mot levering i april»

Abonnement
synste avis

«Med hausten friskt i minne, skal vi ikkje feire opninga av samfunnet som noko endeleg»

Abonnement
Leiar

Positive og negative næringssignal

Abonnement
synste avis

«Derfor er tida no inne for den eller dei som har eit ønske og ei drivkraft til å skape noko»

Abonnement
synste avis

«Heilt sidan kontrakten vart skriven under mellom Vanylven kommune og industriselskapet, har ein ting vore presisert gong etter gong. Dette handlar ikkje berre om å byggje bruer. Det handlar også om læring og utvikling»

Abonnement
synste avis

«Vi har vanskeleg for å tru at dei harde frontane forsvinn før skule og hall står klare, og nøkkelen vert overlevert»

Abonnement
synste avis

Imponerande satsing på Hasleneset

Abonnement
Leiar

Eit nytt år

Abonnement
synste avis

«Nok ein gong går vi inn i julehøgtida med uvisse og med beskjed frå styresmaktene om at jula ikkje vert som vi er vande med»

Abonnement
synste avis

«Så står det att å sjå om budsjettet er for trongt når året 2022 går mot slutten. Som fleire peikte på under debatten måndag, det er eit særdeles trongt budsjett, og eit budsjett som vil auke presset på tilsette i organisasjonen»

Abonnement