Les også:

Fleire nærkontaktar busette i kommunen – stengjer omsorgssenteret for besøk i helga