Les også:

– Vi må nå vente med å ta opp att sosialt liv til det har gått 14 dagar