Vanylven pensjonistlag

29. november, 2022 kl. 15:00
pensjonistlaget

Vanylven pensjonistlag

har julebord på Eidsåtun 29. nov. kl. 15.

ikkje medlemmer kr 200, medlemmer gratis. Påmelding innan 21. november til 984 50 432 – 996 49 862. Godt program: Juleandakt v/Aksnes, musikk v/Fløtres, leiaren i M og R pensjonistforbund Anne Lise Følsvik deltek.

Gamle og nye medlemar velkomne! Styret