Syftesokfeiring i Sørbrandal

30. juni, 2024 kl. 15:00
Sørbrandal vel

Syftesokfeiring i Sørbrandal

søndag 30. juni kl. 15 i Fredheim

• Sal av grillmat, dessert kaffi og brus.

• Åresal. (vi tek med takk imot gevinstar)

• Bål og leikar på Holmen.

Sørbrandal Vel