Syftesok – Sør-Brandal

2. juli, 2022 kl. 15:00 — 4. juli, 2022
Sørbrandal vel

Syftesokfeiring i Sør-Brandal

Fredheim laurdag 2. juli  kl. 15

Sal av grillmat, dessert, kaffi, og brus

Åresal

Bål og leikar på Holmen

Alle vel møtt!