Sør-Brandal

27. november, 2022 kl. 16:00
Sørbrandal vel

Førjulskafe i Fredheim Sør-Brandal

Søndag 27. november kl. 16

Kaffi, gløgg, kakao, julebrød og  kaker

Julesongar. Åresal og loddbok. Alle vel møtt!