Soknemøte

31. januar, 2023 kl. 15:00
Kyrkja i Vanylven

Det vert soknemøte for alle dei fire sokna våre 31.01.2023 kl. 15.00 på 

kyrkjekontoret.

Sak i møtet vil vere vidareføring av felles sokneråd.