Jonsok Syltefjorden

23. juni, 2024 kl. 16:00
syltefjord krinsstyre

Jonsokfeireing 

Syltefjord bygdehus søndag kl 16

Sal av graut, kaffi og kaker, tombola, loddsalg, songinnslag ved Torbjørn og Nils.

Bål kl. 19