Jonsok på Kjeldsund

23. juni, 2024 kl. 13:00
Kjeldsund

Jonsok på Kjeldsund

23. juni kl 13 – 18

Graut – kaker – misjonstivoli – grilling – fantetog – familiemøte – bål (kl 18)