Ekstraordinært Årsmøte Hovda Utmarkslag SA

23. mai, 2024 kl. 20:00
Hovda utmarkslag

Ekstraordinært Årsmøte Hovda Utmarkslag SA

 Møtet er utsatt til 23.05.2024

Kantinesalen Rådhuset, Fiskå, Kl. 20:00.

«Heimesida» og «FB-sida» til HUL er oppdatert med same.

 

Styret