Årsmøte – Fellesforbundet

24. april, 2024 kl. 18:00
Fellesforbundet

Årsmøte i Fellesforbundet Søre Sunnmøre 

vert halde onsdag 24. april kl.18 på Quality Hotel Ulstein.

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 22. mars

                                                                                            Styret