Nyheit

GODKJENDE BUDSJETTFRAMLEGG: Formannskapet tilrådde tysdag budsjett og økonomiplan, som no skal ligge ute på høyring fram til kommunestyremøte 14. desember, der endeleg vedtak vert gjort. Framlegget inneber likevel mange omstillingsprosessar for å kome i mål med innsparingar som er føresette.

Roleg budsjetthandsaming i formannskapet

Abonnement
Lena Landsverk Sande (V) og Jan Helgøy var svært nøgde då dei heiste flagget for Stad skipstunnel onsdag morgon.

– Det er heilt utruleg, vi har kome over kneika og no vil tyngdekrafta verke inn

Abonnement
KLAR TALE: Frank Sve meiner Frp skal ha æra for oppstart av Stad skipstunnel .

– Framstegspartiet skal ha æra for byggjestart

Abonnement
Theodor Strand Brandal (to mnd) med foreldra Julie og Arvid var ein av seks fødde i Vanylven i tredje kvartal.

Folketalet:

Theodor (2 mnd) var ein av seks fødde i tredje kvartal

Abonnement
Stad skipstunnel_sjøscene3_01

75 millionar kroner til skipstunnelen:

– Vanylven vil få eit enormt oppsving som følgje av prosjektet

Bildegalleri frå julegrantenning:

Det lyser i stille grender

Abonnement

Desse eigedomane skifta eigar i Vanylven i november

Abonnement
BYT BATTERI: I desse dagar når mange pyntar huset til jul, er det viktig å hugse på brannfaren levande lys utgjer. I dag oppmodar initiativtakarane bak Røykvarslardagen alle å byte batteri i røykvarslarane sine. 

1. desember er her. Hugs å byte batteri i røykvarslarane dine

Abonnement
ferje koparnes

Ferjerokade på Søre: Årvik – Koparnes var utan ferje i nesten to timar

ADVENTSKONSERTAR: Grimstadkoret inviterer til digitale adventskonsertar kvar søndag fram til jul.

Inviterer til digital adventskonsert

Abonnement
SAMARBEID: Kommunane på Sunnmøre har gått saman om å setje temaet vald på dagsorden, og ein felles handlingsplan mot vald i nære relasjonar er no ute på høyring. Biletet er berre valt som ein illustrasjon.

Felles handlingsplan på Sunnmøre:

– Vald mot kvinner er aldri ei privatsak, men eit samfunnsproblem. Også her på Sunnmøre er det menneske som ikkje har det bra heime

Abonnement
POSITIVT: Gjensidigestiftelsen deler no ut kundeutbyttet til kundane sine. Konsernsjef Helge Leiro Baastad ser dette som eit positivt bidrag i ei annleis tid.

Vanylven sine kundar i Gjensidige får 1,8 millionar kroner i kundeutbytte

Abonnement
Stad skipstunnel_sjøscene3_01

Senterpartiet med midlar til skipstunnelen i sitt alternative statsbudsjett

Abonnement
Rådhus

Framlegget til budsjett og økonomiplan er klart. I kveld vert det digitalt folkemøte

Abonnement
HOLER: Kåre Aarskog meiner kommunen bør ta ansvar for dårleg arbeid som gjer at det dannar seg holer langs grøfta som vart graven for vatn og avløp. Naturleg slitasje etter 30 år, seier administrasjon og driftssutval.

– Du ser her korleis holene følgjer der det var gravd opp. Eg trur det største problemet er at det har vore brukt dårleg oljegrus

Abonnement
Arild Midtbø får Vanylven kommune sin kulturpris for 2020. Han er godt nøgd med prisen, men er enda meir fornøgd med hallen og tribunen dei har fått opp på Eidsåvoll.

Kulturprisen til Arild Midtbø: – Eg har ei tolmodig kone. Det har vore nokre lange kveldar med løypekøyring, men ho ser vel at det er vettugt

Abonnement
I september gjekk det eit jordskred på Åram. No har varsom.no sendt ut varsel om skredfare i Vanylven og store delar av Vestlandet.

Har sendt ut gult varsel om jordskredfare

NYE IDEAR: Kulturkonsulent Helle Frogner håper lag og organisasjonar i Vanylven nyttar sjansen og har gode idear som kan inkludere born og unge.

– Vi håper det kjem inn gode bidrag og idear som kan inkludere born og unge, seier kulturkonsulent Helle Frogner

Abonnement
INNSNEVRA VEG: Så lenge ein driv utbetring og forsterking av vegen, vil det vere ope berre eine køyrebana på eit kort strekke ved Vaulvatnet på fjellet mellom Åheim og Bryggja.

No kan folk gle seg til betre veg på Maurstadeidet

Abonnement
Det vil verte ein bråstogg for bilar som eventuelt hamnar i grøfta på stader som dette.

Djupe grøfter opp i driftsutvalet igjen

Abonnement