Næringsliv

INTERESSERT: Magne Vik frå A.M. Vik, som er inne på eigarsida, synst det var interessant å ta nærare i augesyn litt av det som konkret skjer på produksjonssida. Her er han, sonen Tobias og Hallvard Hånes i samtale med styreleiar Øystein Blom og dagleg leiar Paul Sindre Vedeld.

Nyvinning på maskinsida for Rovde Møbel & Design

Abonnement

Nytt konsulentfirma på Nordstranda

Abonnement
TRAVLE TIDER: Det vert lange dagar med mottak, utpakking, montering og utkøyring av møblar for Kåre Aarskog i Møbelringen Åheim.

– Det har vore ein markant auke på truleg rundt femten prosent i omsetning

Abonnement
OPPDRETT: Sunnmøre Torsk AS har sendt dette moglegheitskartet til Vanylven kommune, der ein søkjer om torskeoppdrett på Syvdsnesstranda.

– Selskapet har valt å legge heile verdikjeda til Nordvestlandet for å nytte seg av dei naturgitte fordelane ved å drive oppdrett i regionen

Abonnement
SAMARBEID: Tor Inge Nygård (t.h) frå Vanylven Utvikling er no klar med Vanylvskortet, i lag med A.M Vik og 37 andre bedrifter. Dette er eit verdikort som kan nyttast i butikkar og bedrifter i Vanylven. Frå venstre i biletet ser vi Siv Vik, Aina Ersvåg Wefring og Anita Nordang hos A.M Vik.

– Dette er ein fin måte å minne folk på å bruke dei lokale butikkane

Abonnement
FORNØGD: Per Halsebakke er leiar for bedrifta, og seier seg fornøgd med godt driftsresultat i år etter at han i mars vurderte å permittere tilsette.

Frykta permittering i mars

Abonnement
SATSING: Dagleg leiar og hovudaksjonær i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie i lag med driftssjef Leif Ronny Rætta. FOTO: Statt Torsk

Torsk frå merdane på Stadlandet til middagsbordet i Sør-Europa

Abonnement