Hopp til hovedinnhold
koronaball

Startar på første trinn av gjenopningsplanen denne veka

Pressemelding frå regjeringa tysdag 13. april.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

– Takket være at folk har vært forsiktige og vi sammen har bidratt til at smitten ikke økte i påsken, kan vi allerede fredag ta første trinn i gjenåpningsplanen, sier statsminister Erna Solberg.

Lettelser i de nasjonale tiltakene vil ikke ha betydning for de områdene på Østlandet som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, eller kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo og Steinkjer.

– Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp klokken 22.00 med krav om matservering, og vi anbefaler at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sier Solberg.

Alle kommuner må fortsatt ha god beredskap, også de med lavt smittepress. Kommuner og områder med høyt smittepress må vurdere å innføre strenge smitteverntiltak lokalt basert på smittesituasjonen i området. Kommunelegen kan innføre hastevedtak om tiltak dersom det er nødvendig og i påvente av politisk behandling i kommunen.

For at kommunene skal få tid til å vurdere egne, strengere tiltak, trer endringene i de nasjonale tiltakene først i kraft fra midnatt, natt til fredag 16. april.

Lokale beslutninger om tiltaksnivå i skoler og barnehager
Smittesituasjonen varierer mye fra sted til sted og mellom landsdeler. Regjeringen mener derfor at tiltaksnivå i skoler og barnehager fortsatt bør besluttes lokalt.

– Stengning av barnehager og skoler bør begrenses så langt det lar seg gjøre. Men kommunene kan vurdere å gå over til heldigital hjemmeopplæring på skoler eller stenge barnehager kortvarig, for å få oversikt over situasjonen og få anledning til å teste de som skal testes. Det er også en mulighet hvis mange er satt i karantene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Idretts- og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år
– Vi gjør nå endringer slik at både idretts- og kulturarrangementer for barn og unge kan være opp til 50 deltakere. Dette er en god nyhet for svært mange barn og unge som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, for eksempel korps, kor eller teater. Men deltakerne må tilhøre samme kommune, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

På disse arrangementene er det mulig å samle inntil 50 personer, selv om publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser. Når publikum sitter på faste, tilviste seter gjelder de generelle antallsbegrensningene.

Idretts- og kulturarrangementer for voksne
Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI åpnes det for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn. Treningskampene skal gjennomføres med minst mulig geografisk mobilitet, og det forutsettes etterlevelse av Norges Fotballforbund sin smittevernprotokoll.

Det blir også tillatt med treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn i kommuner som har regionale tiltak etter tiltaksnivå A og B. I disse kommunene skal det kun være spillere, støtteapparat og dommere til stede ved kampene.

Basert på erfaringer fra treningskampene og en oppdatert vurdering av smittesituasjonen vil regjeringen i uke 18 ta endelig beslutning om åpning for seriespill i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.

I kommuner med regionale tiltak etter tiltaksnivå A vil det også tillates organisert trening for toppidrettsutøvere. Dette trer i kraft umiddelbart.

Anbefaling om å unngå innenlandsreiser
Majoriteten av smittetilfellene i Norge kan knyttes til Oslo og Viken. Dette tilsier at det fortsatt er behov for nasjonale tiltak som reduserer risiko for smittespredning til områder med liten eller ingen smitte.

– Anbefalingen er fortsatt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Ramadan og feiring av id
– I dag starter ramadan. Det er en høytid som er viktig for mange i Norge og som normalt samler mennesker til religiøst fellesskap, bryting av fasten og id-feiring. Jeg vil derfor minne om at sosiale sammenkomster gir økt risiko for smittespredning og at alle må begrense hvor mange vi er sammen med. Dette er noe som jeg vet trossamfunn over hele landet tar på alvor. Jeg vil også minne om at det å samles i moskeen regnes som et arrangement, og kun kan gjennomføres med et fåtall personer. Men det kan være lokale tiltak som er strengere, og alle må sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder der de bor. Også for besøk i private hjem. Vi ønsker at alle skal få en så god og trygg ramadan som mulig, sier Ropstad.

Under ramadan skal ikke fastende muslimer spise eller drikke mens sola er oppe. I år har flere moskeer og organisasjoner i Norge fått spørsmål om det er lov å ta koronavaksine når man faster. Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge har sagt at man kan ta vaksinen under fasten og at det ikke innebærer å bryte fasten.

Vurdering av trinn 2
Det vil være data, og ikke datoer, som avgjør om vi kan gå fra ett trinn til det neste. Som hovedregel blir det om lag 3 uker mellom disse.

– Det er en helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter som avgjør når vi kan gå videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen: smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksinasjonsprogrammet. Vi vil vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 av gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Vi skal åpne Norge trinnvis og kontrollert, sier statsminister Erna Solberg.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Kommentarer

Abonnér
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer