TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Bildegalleri

Annonse

Vellukka pilegrimsbesøk
 - Livet og ei pilegrimsreise har mykje til felles, ved at ein begge stader møter motbør, skjer i sjøen og stormar - sjølvc om det er langt frå det her i dag, sa biskop Frank frå Newcastle under kveldsbøna i St. Jetmund laurdag. Vêret viste seg frå ei framifrå side då det tidlegare hurtigruteskipet Nordstjernen etter ein roleg seglas rundt Stad la til kai på Åheim og gjestane på lanseringsturen for kystprilegrimsprosjektet besøkte St. Jetmundskyrja og Jetmundsteinen. Vi kjem attende med meir i papiravisa.
28.07.14 11:27
Dieseltjuvar tek ikkje sommarferie
Fem lastebilar til Trond Løvold Transport vart natt til torsdag tappa for diesel. Det kan dreie seg om eit samla volum på 1200 – 2000 liter drivstoff.  Trond Løvold fortel at ein mest kvar veke er ute for at det blir stole diesel frå bilane, men denne gongen er det så stort og graverande at han ikkje kan la det passere utan å reagere sterkare. Samtlege av dei fem parkerte bilane på parkeringsplassen i Åheim sentrum er vorte tappa.  –Det kan variere mellom 200 l til 500 l pr bil, alle tankane var tappa så godt som heilt tome, fortel Løvold.   Han oppdaga tjuveriet torsdag morgonen då han var der og skulle hente noko i ein av bilane. Han oppdaga då at loket til ein av dieseltankane hang ned med sida av tanken og ikkje var skrudd på att.  –Det ser ut til at vedkomande har hatt hasteverk eller at han rett og slett ikkje har gidda å skjule tjuveriet. På to av bilane var tankloka ikkje skrudd på att. På ein av bilane hadde vedkomande teke seg inn i førarhuset og teke med seg ein GPS og eit trafikkamera plassert i frontruta,  fortel Løvold.  –Har du meldt saka til politiet? –   ­Eg har ikkje gjort det enno, men eg kjem nok til ta ein telefon og melde ifrå om tjuveriet. Men det er vel sikkert like vekkasta som det har vist seg ved tidlegare tjuveri eg har meldt ifrå om. Det fører til ingen verdens ting. –Har du aning om kven som kan ha vore på ferde? –    Ut frå mengda så dreiar ikkje dette seg om pengelaus og opprådd ungdom som vil ha påfyll på ei kanne. Her har nok meir målretta aktørar med varebil med tank og pumpe vore på staden og forsynt seg, trur Løvold.   Dei som driv i lastebilnæringa er utsette for tjuveri av drivstoff. For Løvold sitt transportfirma blir dette eit ikkje så lite volum på årsbasis. Grovt sett eit tap på 150 000 kr.  – Men har du ikkje lås for dieselttankane?  ­– Vi har sikra med hengelås, men dette blir lett match for den som absolutt vil stele. Med det klippeutstyr mange som er ute på ulovleg tokt i dag er utstyrte med, blir låsen eit lite hinder, påpeikar Løvold. Han ser fram til å få laga til området på Lilleeide næringspark der Løvold Transport skal etablere seg . –   Eg trur det einaste som nyttar er å få gjerde inne området med stålnetting og med kameraovervaking for å få slutt på denne kriminelle aktiviteten, seier lastebileigar Trond Løvold.
25.07.14 19:17
Fekk kontroll på lyngbrann
Brannfolk frå Vanylven fekk fredag ettermiddag kontroll over ein lyngbrann høgt til fjells mellom Sandnessætra og Kvanndalen på Fiskåsida. Det vart i ei tidleg fase bede om assistanse frå sivilforsvaret, men denne vart kalla tilbake.Årsaka til brannen er ikkje kjent, og brannsjef  Lasse Rindal fortel at 12 personar frå brannkorpsa i Syvde og på Fiskå fekk kontroll over elden med "brannsløkkjarar" eller "pisker" som det og blir kalla. Det var umogleg å nå fram til staden med vatn frå bil.  Til stades på Sandnessætra var også folk frå Vanylven Røde Kors som  stilte med ATW og frivillige. – Det såg ei stund ut til at brannen skulle spreie seg, og vi varsla sivilforsvaret. Eg tok og kontakt med Hovudredningssentralen i tilfelle det skulle bli behov for helikopter, men det var ikkje altuelt på ein slik dag, seier brannsjef Lasse Rindal. Det heile enda altså godt - og årsaka til at brannen oppstod er altså ikkje kjent..
25.07.14 18:55
Vanylvsråkk 2014(FOTO: Vidar Parr, Ole Magne Kvalsvik, Aina M. Krakset, May-Brit Thue)
10.07.14 13:15
Varmaste dagen på lang tid
Onsdag 9. juli vart det sett varmerkrodar på her og der. Offisielle tal frå målestasjonen på Fiskå viser 29,4 grader, utan samanlikning det varmaste dei siste 12 månadene.Temeraturen varierer sjølvsagt ein del, og når tala på målestasjonen er 29,4 - kan vi slå fast med stor sikkerheit at det bikka 30 grader fleire stader i Vanylven.
10.07.14 10:48
– Røyrtunnelen kan byggast
Firmaet Reinertsen AS som har under arbeidet med forprosjektet ikkje støytt på noko som tilseier større vanskar med å bygge røyrtunnel frå Saudeholmen og til land. Det kom fram på pressekonferansen i Ålesund onsdag.Det kom elles fram at Kystverket, som har signalisert at dei krev 70 meters høgd på ei eventuell høgbru, kan gå med på å flytte leida til sundet mellom holmen og land. Fylkesordførar Jon Aasen sa at sjølv om dette er eit fylkesvegsamband, gjer det spesielle med dette pilotprosektet at ein må gå i dialog med statlege styremakter.Vi har fyldig dekking av saka i papirsavisa torsdag.
09.07.14 12:12
Ror rettvendt langs landet
I  av Synste Møre, i nr 27 - siste avisa før ferien i 2014, fortalde vi historia om Terje Syvertsen som ror frå Svelvik til Vemundvik nord for Namsos. Og han sit "rette vegen" i båten når han ror. Eller kanskje mange vil seie at han sit feil veg? Han ser altså same vegen som båten går. Freelancejournalist Bjarne Eldevik i Måløy har laga denne filmen om Syvertsen som vi har fått lov å legge ut. Filmen kan du sjå her.
06.07.14 14:21
These mist covered mountains...
Alan Clarke, sjølv med i supergruppa Dire Straits, brukte ei linje frå deira eigen hit frå 1985 då han snakka om utsynet frå scena på Saga på Eidså - og han brukte det i beste meining. Gruppemedlemene i The Straits tykte både utsikta og settinga på festivalen var fantastisk. Slikt er ikkje kvardagskost for dei som vanlegvis spelar for tusenvis av tilhøyrar i store hallar og stadion. Og dei leverte varene på Eidså. Det var ikkje fritt for at tårene kom fram på dei ivrigaste under den havannan time lange festforstillingai i den varme sommarkvelden.   Men The Straits var langt frå åleine. I papiravisa finn du fyldig reporrtasje og omtale - og etterkvart kjem også eit biletgalleri opp.
04.07.14 21:04
På retro-kafé
I dag sommaropna Teigens bakeri, og mange nytta høvet til å ta ein tur innom og friske opp gamle minne. Mellom dei var Torbjørn Vonheim frå Fiskå i lag med familien.
– Eg hugsar best siste året dei var ope i 1985, at eg var ned og fekk bringebærdrops. Då var eg seks år, fortel Vonheim.   Det var elles fullt rundt borda ei stund etter opninga klokka tolv, og seinare seig folk innom jamt og trutt. Kaféen vil halde ope også i morgon, fredag, og fire dagar i neste veke. Vi tippar mange vil gjere seg besøk for å friske opp att gamle minne, anten dei gjeld wienerbrød eller drops, og for dei unge vert det kanskje skapt nye minne.
03.07.14 14:57
Klart for musikkfest på Eidså
For sjuande gong er det laga til for musikkfestival på Saga. Scena er rigga for flotte artistar og mykje god musikk fredag og laurdag. Som vanleg har ein fått til ein god miks av lokale namn, nasjonale toppnamn og The Straits som det store internasjonale innslaget. Arrangørane håpar på enno større innrykk av musikkglade og feststemte publikummarar enn i fjor, då rundt 2 500 menneske var til stades på laurdag. Det vert spelt opp klokka 19 begge dagar og følgjande namn står på scena:   Fredag: Line Vederhus Return & Stage Dolls Violet Road High Red m/ Atle Douglas   Laurdag: Elias Ljung Valkyrien Allstars Sivvah - Blodsbrødre   Det er sett opp nattferje frå Åram fredag 00.55 og frå Koparnes laurda kl 02.30. Det er framleis råd å få kjøpt festivalpass for begge dagane med kulturrabatt for ungdom, og gratis inngang for born under 12 år.
03.07.14 12:52
Nabohytte tok fyr
Jonsokkvelden skulle Tormod Hvattum brenne ned eit eldre sel ved Vaulevatnet på fjellet mellom Åheim og Bryggja. Men elden spreidde seg.Lensmann Tormod Hvattum eig, saman med kona si, selet som skulle brennast ned. Han fortel til oss at han hadde innhenta løyve til dette frå brannsjefen og at der var mange personar til stades for å sikre at alt gjekk greitt. Etter at hytta var så godt som nedbrend, tok det så fyr i nabohytta kring 30 meter unna, truleg som resultat av glør som fauk i vinden.  Elden fekk snøgt godt tak i dette selet og det brende ned til grunnen. – Det er sjøvsagt ei veldig trasig sak både for dei som eig naboselet og for meg som var uheldig. Og brannen skal naturlegvis etterforskast av politiet som alle brannar skal. Hvattum legg ikkje skjul på at det er eit tilleggsbelastning at det blir fokusert på at han er lensmann, noko som har ført til store medieoppslag om saka i fleire av riksmedia. – Men det er vel slikt ein må forvente når ein har ein slik jobb, seier Tormod Hvattum som altså er lensmann i Vågsøy og leiar for regionen av lensmannsdritrikt i Nordfjord og Vanylven. I følgje politiloggen vart uhellet meldt like etter klokka 19.00 måndagskvelden.
24.06.14 07:49
Ein epoke er over
Fredag var siste dagen for kombibussen frå Stadlandet til Ålesund. – Det er trist, seier sjåfør Harry Tunheim - eit syn svært mange deler.Når kombibussen svingar inn på stoppeplassen ved Combisenteret på Fiskå fredag, er ein epoke slutt. Det har vore kjempa for denne fylkeskryssande bussen, men så langt har ein ikkje nådd fram. I tida fram til 15. august vil rett nok den populære gjennomgåande ruta bli oppretthalden, men no med vanleg buss med start frå og retur til Åheim  - og ikkje frå Selje/Stadlandet som no. – Det er trist og vemodig at det skulle gå slik, seier sjåfør Harry Tunheim. I 21 år har dette vore arbeidsplassen hans. Og det er mange som deler dette synet og ser på det som har skjedd som eit  nederlag for kommunikasjonen i lokalsamfunna våre. Vidar Parr
20.06.14 10:42
Jaga seg til siger
ÅVK slo Sæbø på Eidsåvoll onsdagskvelden. Ein fortent heimesiger i ein kamp prega av oppjaga tempo og mangel på giftige avslutningar.Kampfakta:
5. divisjon
ÅVK – Sæbø 3-2 (1-1)
Mål ÅVK: 1-0 Sindre Thue, 2-1 sjølvmål, 3-2 Sondre Hasund. Kjell Brenne Trass i ÅVK hadde ballen mest alt frå start av, var det Sæbø som gjekk i leiinga 0-1 etter 26 minutt på eit flott langskot ved Terje Haugen Øye der ballen smatt inn ved bortre stolpe.
Sindre Thue utlikna på eit vanskeleg skot for keeper etter pasning frå Sondre Hasund i det 38 minuttet. ÅVK tok på nytt leiinga etter fem minutt av omgangen på ein ball der ein stressa Sæbø-forsvarar var uheldig og sende ballen i eige bur, 2-1.
Sæbø hadde ballen mindre, men gjekk meir direkte og effektivt på mål når sjansen baud seg. Det gav straffespark i det 52 minuttet etter felling i feltet, ein ball frå ellevemetersmerket som ÅVK-keeper Ådne Seljeset ikkje hadde sjanse til å avverge. 2-2.
ÅVK sitt vinnarmål kom kvarteret før slutt. Sondre Hasund fekk klem på ballen frå 18-20 meters hald, ein ball Sæbø sin keeper måtte kapitulere på. Dermed 3-2 og tre viktige poeng å legge til på tabellen for trenar Øyvind Myklebust sitt unge ÅVK-lag.
ÅVK ligg på 4.plass på tabellen med 17 poeng bak leiande Stordal på 24 poeng, Hovdebygda 19 p og Vigra 18 p. Øvrige kampar i gårkveld: Stordal – Hovdebygda 4-2, Ravn – Hasundgot 2-0, Sunnylven/Stranda2 – Åmdal 2-7, Vartdal – Ørskog 6-1. MSIL – Vigra (torsdag 19/6.)        
18.06.14 21:49
Dieseltjuvar tek ikkje sommarferie
Fem lastebilar til Trond Løvold Transport vart natt til torsdag tappa for diesel. Det kan dreie seg om eit samla volum på 1200 – 2000 liter drivstoff.  Trond Løvold fortel at ein mest kvar veke er ute for at det blir stole diesel frå bilane, men denne gongen er det så stort og graverande at han ikkje kan la det passere utan å reagere sterkare. Samtlege av dei fem parkerte bilane på parkeringsplassen i Åheim sentrum er vorte tappa.  –Det kan variere mellom 200 l til 500 l pr bil, alle tankane var tappa så godt som heilt tome, fortel Løvold.   Han oppdaga tjuveriet torsdag morgonen då han var der og skulle hente noko i ein av bilane. Han oppdaga då at loket til ein av dieseltankane hang ned med sida av tanken og ikkje var skrudd på att.  –Det ser ut til at vedkomande har hatt hasteverk eller at han rett og slett ikkje har gidda å skjule tjuveriet. På to av bilane var tankloka ikkje skrudd på att. På ein av bilane hadde vedkomande teke seg inn i førarhuset og teke med seg ein GPS og eit trafikkamera plassert i frontruta,  fortel Løvold.  –Har du meldt saka til politiet? –   ­Eg har ikkje gjort det enno, men eg kjem nok til ta ein telefon og melde ifrå om tjuveriet. Men det er vel sikkert like vekkasta som det har vist seg ved tidlegare tjuveri eg har meldt ifrå om. Det fører til ingen verdens ting. –Har du aning om kven som kan ha vore på ferde? –    Ut frå mengda så dreiar ikkje dette seg om pengelaus og opprådd ungdom som vil ha påfyll på ei kanne. Her har nok meir målretta aktørar med varebil med tank og pumpe vore på staden og forsynt seg, trur Løvold.   Dei som driv i lastebilnæringa er utsette for tjuveri av drivstoff. For Løvold sitt transportfirma blir dette eit ikkje så lite volum på årsbasis. Grovt sett eit tap på 150 000 kr.  – Men har du ikkje lås for dieselttankane?  ­– Vi har sikra med hengelås, men dette blir lett match for den som absolutt vil stele. Med det klippeutstyr mange som er ute på ulovleg tokt i dag er utstyrte med, blir låsen eit lite hinder, påpeikar Løvold. Han ser fram til å få laga til området på Lilleeide næringspark der Løvold Transport skal etablere seg . –   Eg trur det einaste som nyttar er å få gjerde inne området med stålnetting og med kameraovervaking for å få slutt på denne kriminelle aktiviteten, seier lastebileigar Trond Løvold.
25.07.14 19:17
Langrennstrio til Syvde
Også i år vert det storfint besøk under Kosterikjedagane, då begge Aukland-brørne tar turen til Blåfelden rett opp i lag med Tord Asle Gjerdalen (biletet). Løpet vert arrangert for sjette gong under Kosterikjedagane laurdag 7. juni. Og i år stiller altså både Anders og Jørgen Aukland og Tord Asle Gjerdalen på løpet.
– Ved hjelp av  Sparebanken Møre, Hofseth AS og og Økonomiconsult As har vi fått på plass ein avtale med det private langrennslaget Team Centric og dei stiller med Tord Asle Gjerdalen, fortel leiar i Syvde IL, Atle Midtbø. Gjerdalen er mellom anna to gonger verdsmeister på 4x10 km stafett og kan vise til fleire gode resultat i verdscupen. Ekstra kjend har han vorte på grunn av varemerket sitt, der han går renna med pilot-solbriller.
Med seg har han altså Anders og Jørgen Aukland. Tidlegare olympisk og verdsmeister i stafett, Marcialonga- og Vasaloppvinnar Anders Aukland, har delteke to gonger før, men har enno til gode å oppleve utsikta frå toppen. I år får han altså med seg bror Jørgen, som også har vunne til dømes Marcialonga og Vasaloppet, i tillegg til mange andre renn i verdscupen i langdistanse. Brørne er også aktive i friidrett og hundekøyring.
Det er såleis duka for ein skikkeleg brødreduell opp bratta mot Svartetua og Blåfelden. Atle Midtbø understrekar likevel at i tillegg til eit tøft motbakkeløp, er ein tur til Blåfelden i mosjonsklassa ein yppoarleg familietur.
– I mange tilfelle er det borna som kjem først på toppen, før foreldra. I år prøver vi også å få til ein bedriftscup, der vi utfordrar tidlegare deltakarar til å ta med nokre arbeidskolleger og melde seg på som lag og eventuelt utfordre andre bedrifter. Ein flott pokal til odel og eige ventar til det sprekaste laget, seier Midtbø.
19.05.14 11:49
Sa nei til kombibussen
Samferdselsutvalet i Mørte og Romsdal sa nei til direktebuss Åheim – Ålesund. Dermed er det endeleg slutt for den såkalla kombibussen som går frå Åheim direkte til Ålesund. Samferdselsutvalet sa onsdag nei til å halde fram den samanhengande suksessruta som har hatt gode passasjertal å vise til og som vert halden fram som eit svært viktig busstilbod frå Nordfjord/Vanylven. For i august vil Garneskrysset som den store bussbytesentralen kome i drift. At bussen kan gå samanhengande heilt fram, har vore eit stort gode ikkje minst eldre har sett stor pris på, men også yngre skuleelevar. Men no blir det altså slutt. –Etter lenge å ha stått hardt på for denne ruta, så er eg i dag berre så utruleg skuffa over resultatet, seier varaordførar Ottar Jan Løvoll på telefonen frå Molde onsdag i middagstida etter at samferdselspolitikarane var ferdig med saka. Og like skuffa er ordførar Jan Helgøy. Begge hadde teke seg bryet med å reise til Molde og overhøyre debatten. –Det kan sjå ut som at det er berre å plukke vekk mest mogleg av tilboda i utkantane til fordel for timeekspressen, påpeikar Løvoll og Helgøy og viser til at det dagleg frå Volda/Ørsta går buss kvar time.  –Dette er eit nederlag som spesielt råkar eldre og funksjonshemma. Det fremjar heller ikkje folketalsvekst i utkantane. Samfunnsøkonomisk er her ingen ting å spare i NAV-rekneskapen. Eg trur det rett og slett fører til meir bruk av drosjer i staden for buss, framhevar ordførar Helgøy. Under debatten orda, i følgje Løvoll og Helgøy, Trygve Holm, Sula, (Ap) frampå om at Combibussen burde kunne halde fram frå Vanylven som før og fekk verbal støtte av Stordal-ordførar Charles Tøsse, (H) og herøyværingen Bjarne Kvalsvik, (Uavh). Men det heldt ikkje. Utvalsleiar Oddbjørn Vatne, (Sp), og smølaværingen Iver Nordseth (V) snakka imot. Dei viste til at kortaste vegen til Ålesund går via hurtigbåt frå Hareid. Sidan det ikkje vart sett fram noko alternativt  framlegg, enda det til slutt med at eit samrøystes samferdselsutval vedtok å legge ned den samanhengande bussruta og heller erstatte den med ei rute med bussbyte på Garnes.  følgje denne nye ”stafettruta” blir det busstart frå Åheim klokka 08.10, bussbyte på Garnesterminalen og vidare til Hareid. Derifrå hurtigbåt til Ålesund. Skal ein til sjukehuset, blir det å ta buss frå sentrum til Åse. Tilbake blir det hurtigbåt frå Ålesund klokka 16.30 til Hareid, derifrå buss til til Garneskrysset klokka 17.25. Så blir det ferja Larsnes – Åram før bussen kjem til Åheim klokka 19.10. Kjell Brenne
08.05.14 09:44
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
FØRSTESIDA

 

KULTURKALENDAREN

Søndag 13. juli
15.00 Ope Husmortun/modellbåtsamlinga, Åram

Søndag 20. juli
15.00 Ope Husmortun/modellbåtsamlinga, Åram

Laurdag 9. august
09.00 Hovda rundt, Eidså

Onsdag 1. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Torsdag 2. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Laurdag 4. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Søndag 5. oktober
14.00 Matiné Opera Nordfj.

Tirsdag 7. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Onsdag 8. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Fredag 10. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Laurdag 11. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

 
FERjERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

 

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget