TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820
Scoringsjubel i sluttminuttane
Eit presist støt med hovudet to minutt før slutt av innbytar Carl Even Grande berga sigeren for ÅVK mot MSIL onsdagskvelden. Men kampen avslørte at vegen tilbake til 4. divisjon kan bli meir tornefull enn det dei mest optimistiske ÅVK-patriotane har kalkulert med.Kjell Brenne Kampfakta:
5. divisjon Sunnmøre:
ÅVK – MSIL 1-0 (0-0)
Mål: 1-0: Carl Even Grande (88)
ÅVK: Kevin André Aarvik, Erlend Kragset, Andreas Nystøl, Øyvind Myklebust, Ole Petter Storeide, Elling Flister, Anders Midtbø, Sindre Thue, Vegar Prozenko, Sondre Hasund, Jon André Thue.
Innbyte: Carl Even Grande, Marcus Bjørneseth, Sander Iversen.Dommar: Dag Harald Moldskred, Hareid. Opningsminutta på Eidsåvoll vart ei famlande forestilling på ei ujamn grasmatte der det unge ÅVK-laget var tydeleg prega av premierenervar. Til tider var det bortelaget som kombinerte best og var mest frampå utan å setje keeper Aarvik på dei heilt store prøvene. Upresise framspel og feiladresser prega heimelaget som gjekk til pause utan ei einaste avslutning på mål. Nærast var MSIL med skot i tverrliggaren. Etter pause kom ÅVK meir frampå og spelte seg fram til nokre sjansar, men alt i alt var det MSIL som var nærast sigeren inntil heimelaget sin Carl Even Grande straks før slutt fekk setje den første scoringa på Eidsåvoll i år hardt i nettmaskane på eit stramt innlegg frå kanten av Sindre Thue. Då hadde Sindre Thue svidd eit frispark hardt i stolpen like før. MSIL heldt tidvis eit bra trykk mot ÅVK-målet, men eit årvake forsvar heldt stand. Kampen viste at sesongen langt ifrå blir nokon parademarsj for ÅVK mot opprykk. Det skal nok sveittast mange liter og springast mange kilometer før det kan skje. Onsdag var det trepoengaren som var den viktigaste nettoen for eit ungt lag som vi trur vil kome sterkare og sterkare spelemessig utover i sesongen. Andre kampar: 5. div.
Sunnylven/Stranda 2 – Sæbø 1-4
Stordal – Ravn 5-2
Hasundgot Vigra 1-7
Åmdal – Vartdal 0-3.    
23.04.14 22:01
Vanylven jublar for Hafast
Ferjefri E39 over Hareid vekker jubel også i Vanylven. Ein viktig siger for Kystvegen Ålesund – Bergen fastslår nestleiar i Kystvegen AS og ordførar Jan Helgøy. –Eit sterkt handslag til Rovdefjordbrua, seier styreleiar i bruselskapet, Magne Løvoll.Kjell Brenne  –Eg må innrømme at dette har vore ei avklaring eg har venta på i spenning. Når Hafast måndagskvelden stod fram som vinnaren i regjeringa sitt val av E39, så var dette ein påskekonfekt heile kysten må like. Og serleg at statsråd Ketil Solvik-Olsen understreka samfunnsnytten og verdiskapinga som denne fjordkryssinga opnar for. Det er ein dimensjon som ikkje minst næringslivet og Rovdefjordbrua må trykke til sitt bryst, framhevar Helgøy.             –Eg hivde meg på telefonen og gratulerte Hareid-ordførar Anders Riise på direkten. Han stod midt oppe i det meg flaggheising og blomsterhelsingar. Riise er med i styret for Kystvegselskapet og veit kor viktig eit fastsamband sørover mot Vanylven og Måløy vil vere, seier Helgøy.   –Såg berre på klokka             –Eg gjekk kvilelaust rundt på kjøkkengolvet og venta i spenning på den avgjerda eg visste ville kome i gårkveld, seier styreleiar i Rovdefjordbrua, Magne Løvoll, som tok eit par sigersrunder ekstra då meldinga om Hafast kom.             –Dette er eit stort og viktig signal for heile regionen her, ikkje minst for Rovdefjordbrua. Desse to prosjekta er avhengige av kvarandre og genererer trafikk inn mot kvarandre, to særs viktige kraftfaktorar for ei vidare utvikling av det næringslivet som alt ligg her og det som vidare skal utviklast.             –Valet av Hafast må også sjåast som ein siger for den strategiske rolla Kystvegen med Rovdefjordsambandet vil få. Hafast som ein del av E39, må gi Rovdefjordbrua eit sterkt påtrykk for realisering. Desse sambanda er to viktige byggeklossar i den komplette hovudåra frå Ålesund, over Hareidlandet, gjennom Vanylven sørover mot Måløy-Florø og vidare mot Bergen, poengterer Magne Løvoll.
15.04.14 16:54

Livleg på Hakallegarden
Folk trassa kuling og regn og fann også i år vegen til marknaden på Hakallegarden. Når først ille skulle vere, er lukka at ein har fått så pass ferdig den nye grindløa at mykje av aktiviteten kunne føregå der, med boder, underhaldning og matsal. Og besøkande tok turen i fleire hundretals, frå Herøy, Volda, Ulstein og Vanylven. Ja, også frå Kristiansand møtte vi ein familie, men dei var på heimebesøk i Syvde. Og med gode klede og gode hjelparar går arrangementet sin gang, med Gråtass, leik og dyr rundt føtene. Den einaste som ikkje virka vere i godlune medan vi var til stades, var alpakkaen som sørgje for øksling i flokken. OMK
12.04.14 14:58
– Rovdefjordbrua kjempeviktig
–Rovdefjordbrua er det viktigaste prosjektet for heile regionen her, framheldt Frank Sve, (FrP) under samferdselsmøtet på Åram torsdag. Han oppmoda både lokalpolitikarane og andre interessentar trykkje hardt og jamnt på for dette prosjektet opp mot fylkesnivået. Stadig dyrare ferjer og lågare prisar på bruteknologi i tida framover aukar sjansane for realisering av bruprosjektet.             Alternativet til stadig dyrare ferjeutgifter som vedvarer i ”evig tid”, er å satse på ei framtidsretta bru med den store samfunnsøkonomiske vinsten dette prosjektet opnar for, understreka samferdselspolitikaren Sve. Meir frå det opne møtet i avisa over påske. KB
11.04.14 10:05
Haugevis med påsketeikningar
Vi fekk gledeleg stor repons på invitasjonen vår til å sende oss påsketeikningar. I papiravisa hadde vi plass berre til nokre få utover dei tre som vart trekte ut som vinnarar. I vinduaga på redaksjonslokala våre har vi hengt opp langt fleire så folk kan sjå på om et høver seg slik.
10.04.14 13:49
Måtte ta over som dommar
Åram/Vankam vann 8-1 i treningskampen mot Hasundgot torsdag etter at heimelaget Hasundgot hadde starta med 1-0. Fem av måla kom i andre omgang. Men det som likevel fekk størst merksemd i kampen, var at dommaren forlet bana etter første omgang etter kontrovers med heimelaget - og Oddvin Kragset (biletet) måtte ta over fløyta etter pause. Vikebladet fortel her om den spesielle fotballkampen.
05.04.14 18:24
Kontrollert brenning
Fleire i Søre Vanylven har sett ei til dels voldsom røykutvikling på Stadlandet i dag, torsdag. Synste Møre har fått stadfesta at det dreiar seg om kontrollert lyngbrenning og såleis er under kontroll. Biletet er teke frå Fiskå.
03.04.14 17:56
Ikkje streik på Fiskåholmen
Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet onsdag ettermiddag vart samde om ei lønsavtale vert heller ikkje 22 tilsette ved Ulstein verft AS si si avdeling i Vanylven tekne ut i streik.Klubbtillitsvald på Fiskåholmen, Per Oskar Solhaug, har torsdag førebels ikkje sett detaljane i avtalen, annna enn ei liste på ti hovudpunkt som er sende ut til fagforeiningane.
– Kronetillegget er på plass, og så seier ein at det skal utarbeidast retningsliner for framtidige pensjonsordningar, fortel Solhaug. Han seier seg glad for at ein unngjekk streik, men fortel at dei 22 organiserte i dei aktuelle fagforeiningane på Holmen og 149 tilsette i Ulsteinvik var førebudde på å aksjonere om det hadde kome dit.
– Fleire av krava det forhandla om gjeld ikkje oss, som til dømes retten til å følgje born som må til tannleækjar eller dokter. Det har Ulstein hatt i mange år. Vi ville likevel ha følgt opp streiken i solidaritet med dei som ikkje har så bra avtaler som vi, seier Solhaug. Oppgjeret går no til uravrøysting hos medlemmane i Fellesforbundet, medan styret i Norsk Industri skal behandle resultatet.        
03.04.14 12:52
Sjå UKM-innslag
Vanylven deltok i helga på fylkesmønstringa med tre sceneframsyningar, to utstillingar og to programleiarar. Her kan du sjå sceneinnslaga.

Robert Vanessa Revane
31.03.14 16:21
Spekkhoggarsafari i Kjødepollen
– Det var ei fantastisk oppleving, seier Kari Aahjem frå Åheim som fekk oppleve spekkhoggarar på nært hald i Kjødepollen.Kari var med Jan Ekremsæter i båten for å drage garn. Der dukka ein heil flokk spekkhoggarar opp kring båten og Kari filma med mobiltelefon. Arild Skorge tok ut det beste av opptaka, og ein filmsnutt blei sendt til NRK Sogn og Fjordane som har lagt filmen ut på side nettsider. Her kan du sjå spekkhoggareventyret slik Kari filma det.
25.03.14 10:36
Henrik og Nikolai på fjernsyn fredag
Nedanfor kan du sjå NRK sitt innslag om dei to fiskeglade brørne Henrik (8) og Nikolai (13) Haugen. Dei to har fått ein liten smak på kjendislivet. Etter at vi skreiv om dei to karane i avisa 27. februar, fanga NRK Møre og Romsdal opp saka. Onsdag sist veke var dei i Vanylven og gjorde opptak av dei to torskefiskarane, som då kom på lokalsendinga fredag. OPPDATERING: Innslaget om gutane kan du sjå på NRK Møre og Romsdal sine nettsider 
20.03.14 10:57
Løypene klare på Øverberg
– Lite snø, men fine forhold, er det korte rapporten frå løypekøyrarane.Tysdag vart det køyrt opp løyper frå Øverberg og til Vassdalsbu, og som biletet fortel av forholda utmerka. Så får ein berre vone godveret varer så skihungirige vanylvngar endeleg får ulyste seg.

18.03.14 21:24
Våren blei borte
I vekevis har vi betrakta våren frå redaksjonsvindauga våre. Måndag var dette utsikta frå inngangsdøra vår. Nervøse hageeigarar følgjer med på både vermeldingar og termometer. Går dette vel med alt som stod i ferd med å bryte fram?
17.03.14 12:07
Arbeidsgjevar-avgifta sett ned
Arbeidsgjevaravgifta i mellom anna Vanylven vert sett ned. Dette er vedteke foreslått av regjeringa i dag. 
– Det er ein gledesdag og berre stormkasta gjer at flagget ikkje går til topps, seier ordførar Jan Helgøy.Vanylven fekk også full utteljing, slik at avgifta vert seinka frå 14,1 % for dei som har betalt mest, til 6,4 %. Dette er eit tiltak det har vore arbeidt mykje med i det siste med fleire møte inn mot både regjering og Storting, og som har stor betydning for alle som driv verksemd og kommunen sjølv. Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) stadfester dette i samtale med oss, og fortel at det har vore jobba hardt for å få dette på plass for desse kommunane frå lokale representantar si side. Atterhaldet regjeringa tek, er at dette blir godkjent av ESA, men ein går utifrå at framlegget er lagt opp etter dei rammene ein har blitt samde om. Det syner seg at det også er litt malurt i dette begeret: EU sine nye reglar gjer at ein overfor nokre sektorrar ikkje kan nytte differnsiert arbeidsgjevaravgift. Dette gjeld m.a. transportsektoren. Meir om alt dette i papiravisa torsdag.
13.03.14 15:04
Ny nettside i Synste Møre
Frå og med i dag har Synste Møre fornya nettsida si. Vidar Parr Det vil framleis vere papiravisa som kjem med dei viktigaste og beste sakane frå Vanylven og bygdene ikring. Men vi håper at vi gjennom ei litt meir modernisert nettside også kan kommunisere med lesarane våre mellom pairutgåvene. Det er ei heil veke frå torsdag til torsdag - og det er greitt å ha ein kanal ut når noko skjer. Kik innom oss og gjer dykk kjende på den nye sida.
13.03.14 14:46
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
FØRSTESIDA

 

KULTURKALENDAREN

Torsdag 10. april
18.00 Ope folkemøte, Åram
18.00 Fastemøte; Fiskå bedehus

Fredag 11. april
21.00 Vassendgutane, Fiskå ungd.hus

Laurdag 12. april
12.00 Marknadsdag, Hakallegarden
21.00 Geir Rønning, Bryggen, Syvde
21.00 Dr. Doc, Selje samfunnshus

Søndag 13. april
18.00 Rio 2, Fiskå kino
20.00 Natt til 17, Fiskå kino

Mandag 14. april
12.00 Dalsfj. Fyrmuseum, Dalsfjorden

Tysdag 15. april
12.00 Dalsfj. Fyrmuseum, Dalsfjorden

Onsdag 16. april
12.00 Dalsfj. Fyrmuseum, Dalsfjorden

Skjærtorsdag 17. april
18.00 Påskemøte, Slagnes fors.hus
21.00 Trubadur Elisabeth, Bryggen Syvde

Langfredag 18. april
18.00 Påskemøte, Slagnes fors.hus
20.00 Påskequiz, Fiskå ungd.hus

Påskeafta 19. april21.00 Olav Stedje, Bryggen, Syvde

2. påskedag 21. april
19.00 Møte, Sion Åheim

Onsdag 23. april
18.30 ÅVK - MSIL, Eidsåvoll

Laurdag 26. april
20.00 Dansegalla, Åheim

Fredag 6. juni
Kosterikjedagane

Laurdag 7. juni
Kosterikjedagane

Søndag 8. juni
Kosterikjedagane

Onsdag 1. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Torsdag 2. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Laurdag 4. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Søndag 5. oktober
14.00 Matiné Opera Nordfj.

Tirsdag 7. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Onsdag 8. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Fredag 10. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

Laurdag 11. oktober
18.30 Søner av sola Opera Nordfj.

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

 
FERjERUTER
Årvik-Koparnes VIS  PDF
Lauvstad-Volda VIS PDF
Larsnes-Åram-Øyane VIS PDF
Lote-Anda VIS PDF
Hareid-Sulesund VIS PDF

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget