TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Installations/fwk/sites/synste/til_leige_11.pdf

Bildegalleri

Annonse

Begge ferjene måtte gi seg tysdag
Både ferja frå Larnes via Åram til øyane og ferja Årvik - Koparnes måtte innstille ei stund tysdag ettermiddag på grunn av dårleg ver. Det melder Norled på nettsidene sine. Her vil ein og finne informasjon når ferjene blir sett i normal drift igjen.Like etter klokka 17.00 melder Norled at ferja Årvik-Koparnes er i drift igjen, om enn noko forsinka i høve til ruta første timen. Ein ventar og ferja i rute på øyane skal kome i gang utpå ettermiddagen. Det var elles vindfulle turar før ein kom så langt. Ferja som gjekk kl. 16.00 frå Larsnes måtte droppe Åram og bilane vart med heilt til Kvamsøya. Ferja frå Årvik til Koparnes sleit ei god stund før dei fekk legge til kai før ein innstilte ruta.
10.03.15 16:46
Storfangst for Ottar og Stig Arne
Det gjeld spesielt med silda, at nokre gonger får ein så mykje meir i garnet enn ein kunne ønskje. Slik er det også med fangsten som Ottar og Stig Arne Ekremsæter på Åheim fekk måndag, som er i den andre enden av matkjeda, ein spekkhoggar på om lag fire meter. I dag har mange nytta høvet til å ta turen heim i småbåthamna på Åheim for å sjå dyret på nært hald, og truleg byr høvet seg også tysdag, då spelet på båten fekk skade under operasjonen og må reparerast før den planlagde søkkinga av den "vesle" kvalen. Les meir om fangsten på NRK Møre og Romsdal sine nettsider og i papiravisa torsdag.
09.03.15 20:13
Pipebrann på Rovde
Det vart køyrt full utrykning etter melding om pipebrann i eit hus på Rovde laurdag føremiddag. Etter det vi får opplyst, skal situasjonen vere under kontroll. Det har altså ikkje utvikla seg til brann i huset, men det har siva ein del røyk inn på loftet.
07.03.15 11:15
Kystvakta på oppsyn
I går var Kystvaktskipet Njord på besøk i Vanylvsjorden og Syvdefjorden. Frå skipet får vi opplyst at dette var eit generelt patruljeoppsyn, særleg retta mot ulovleg fiskeri. Det vart likevel ikkje gjort særlege beslag, utanom ein del ulovlege teiner utanfor Sandsøya, får vi vite.
06.03.15 11:07
Trafikkuhell i Syltefjorden
Ein personbil hanmna på taket etter eit uhell på Ekrem i Syltefjorden måndag morgon. Føraren kom ut av bilen ved eiga hjelp.Politiet opplyser at kvinna som køyrde bilen vart teken til lækjar for sjekk etter ulukka, men at ho altså kom seg ut bilen ved eiga hjelp. Politiet kjenner ikkje til årsaka til uhellet. Det var, så vidt ein veit, ikkje andre køyrety involvert i uhellet.  Det var etter at snøbygene sette inn, svært vanskelege køyrforhold på vegane i Vanylven måndag. Etter det politiet opplyser, skjedde uheller kring klokka 06.45, altså  før snøfallet tok til.
02.03.15 09:15
Mamma Mia for ein kveld!
10. klassingane ved Åhiem skule kan puste letta ut etter premieren på musikalen Mamma Mia på ungdomshuset Fram torsdagskvelden. For dette gjekk svært bra! Og for dei som ikkje fekk sett det då - er det nye sjansar i kveld, fredag. Vi har naturlegvis saka med i papiravisa vår neste veke.
27.02.15 11:15
Tjelden er komen
Fredag 20. februar fekk vi første meldinga om at tjelden var komen å. Siste åra har vi fått meldingane siste veka i februar, men dette er nok ekstra tidleg.Det var Odd Lianes  som fredagsmorgonen kunne fortelje oss at han hadde observert tjelden i fjøra ved Eidsberget på Fiskå. Dette er nær redaksjonslokala våre og vi blei med til staden - og sanneleg, der sat han framleis. Dermed kunne vi også sikre oss bilete av førsteobservasjonen i år.
20.02.15 08:24
Nørve ny rådmann
Kommunestyret slutta seg tysdag til tilrådinga frå formannskapet og tilsette Andreas Chr. Nørve som rådmann i Vanylven. Nørve har sidan Gudmund Sandnes i fjor vår gjekk ut i sjukepermisjon vore konstituert i stillinga. I papirutgåva snakkar vi nærare med den nye rådmannen.
18.02.15 11:34
Underhaldande UKM
Ungdommens kulturmønstring i Olivinhallen laurdag vart ei ny framsyning av unge talent og flott ungdomskultur. Dei frammøtte fekk både høyre og sjå mange gode songarar, dans, musikk, sketsj, videoar og utstilling. Men så fekk ungdomane sjølve også litt ekstra stas underhaldning denne gongen, ved at Idol-Jørn og gruppa Trollebø avslutta det heile. Lengre nede på sida finn du fleire bilete frå mønstringa.
14.02.15 19:16
Kunne blitt oljebase
Vanylven Utvikling lagde i 2012 denne videoen som skulle vise Fiskåholmen sitt potensiale som industriområde, mellom anna som oljebasa for flytande plattformer.

No kan du sjå videoen her
12.02.15 12:15
Trailer fast i Leitebakkane
Ein trailer har fått problem på det glatte snøføret i Leitebakkane på Eidså tysdag kveld.Den store bilen står, som biletet viser, slik at han sperrar store deler av vegbana. Men vitne på staden fortel at nokre personbilar har lirka seg varsamt forbi, men at større køyrety har ingen sjanse. Etter kvart har det blitt vanskeleg å kome forbi for alle og det lagar seg køar. Uhellet skjedde kring klokka 18.30 og kranbil frå Nordfjord var venta i løpet av kvelden for å få bilen på vegen att.
03.02.15 19:29
Jordskjelv under tungtvassendinga
Medan folk flest sat framfor TV-skjermane for å få med seg avslutninga av NRK1-serien ”Kampen om tungtvannet” søndag, var det somme som registrerte eit drønn som ikkje kunne kome frå bomber og sprengingar i serien.Og dei som tippa på jordskjelv, har rett. Om lag 11 km vest-nordvest for Måløy var senteret for skjelvet som vart registrert av NORSAR kl. 21.24 søndag kveld. Skjelvet hadde ein styrke på 2, 64 på Richter-skalaen. I Nordfjord skal fleire har merka klirringa av dekkety og liknande, ifølgje NRK-Sogn og Fjordane. Så langt har ikkje vi fått melding om slikt i Vanylven, men tek gjerne imot om nokon kan fortelje.
02.02.15 12:58
Strålande Vaffelhjarte
Teateroppsetjinga av Maria Parr si bok Vaffelhjarte begeistra, mora og rørte dei vel 300 som hadde klart å sikre seg billett til denne eine av to opne førestillingar under skuleturneen til Sogn og Fjordane teater (også ei i Førde 9. mars). Små og store fekk sjå ei oppsetjing som tok i vare dei viktige elementa frå boka, både med tanke på persontypane, bodskapane og som i kanskje enno større grad enn boka makta å fange og bevege publikum, frå latter til klump i halsen, og dei ivrigaste unge kom også med ein kommentar og to undervegs.NÆRKONTAKT: Dei unge i publikum fekk etter framsyninga høve til helse nærare på hovudpersonane Trille (Preben Hodneland) og Lena (Sulekha Ali Omar) i Olivinhallen fredag. 
31.01.15 14:50
Ampert om ambulanse
I eit møte torsdag orienterte Ambulanse Midt-Norge om at ein frå nyttår likevel vil setje i verk vedtaket frå 27. februar om å ta bort dagbilen i ambulansetenesta i Vanylven. Dette møter sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven, som mellom anna meiner dei har vorte lova å sjå nærare på ei praktisk samarbeidsløysing.I styremøte i Ambulanse Midt-Norge i februar vart det ut frå eit underskot på 25 millionar kroner i ambulansedrifta for dei tre fylka bestemt å ta bort mellom anna ambulanse nummer to i Vanylven, som vert driven på dagtid frå 08 til 16 alle kvardagar. Etter å ha fått til eit møte med styreleiar Petter Bjørdal, der Vanylven skisserte ei løysing med at tilsette i ambulansetenesta kan kombinere ledig kapasitet i ambulansearbeidet med å vere i jobb i omsorgstenesta i kommunen, vart saka utsett. Smertar minst
Torsdag kom så ambulanseleiinga på besøk med den overraskande meldinga for Vanylven at vedtaket likevel vil trå i kraft frå nyttår. Dette vert grunna i dårleg kapasitetsutnytting og at ein i arbeidet med innsparingar finn at det gir minst konsekvensar. Administrerande direktør i Ambulanse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter, viste til at ein må sjå Søre Sunnmøre under eitt.
– Tala vi har arbeidd ut viser at det å ta bort dagambulansen i Vanylven vil vere det som ut frå ei samla analyse for korleis ein skal bruke ressursane i området, vil vere det som gjer minst skade, sa Gammelsæter. Akseptabelt
I lag med logistikksjef Jon-Ola Wattø, la han fram tal som viser at sannsynet for det ein kallar samtidigheitskonfliktar i Vanylven, det vil seie at to ambulansar får akuttoppdrag samstundes, er svært liten.
– Då har ein også dekning gjennom luftambulansar frå både Førde, Florø og Ålesund. I Trondheim har ein tre bilar, ein meir enn i Vanylven, og samtidigheitskonfliktar er daglegdags. Vi må gjere det beste ut av midlane vi har til rådvelde, og eg ber om forståing for at vi har vurdert dette så grundig som muleg, sa Gammelsæter. Set liv og helse i fare
I det han etterkvart gav karakteristikken eit oppheta møte, fekk dette sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven. Ordførar Jan Helgøy trekte fram at dette er nok ein negativ faktor for Vanylven.
– I eit så rikt land som vårt er det underleg at økonomiske rammer skal vere avgjerande for liv og helse. Og at de berre kjem her og legg fram vedtaket er ikkje det vi til vanleg kallar dialog. Om vi som politikarar berre skal akseptere det, har vi svikta vårt ansvar. Dette møter vi gong på gong, med bussruter som vert tekne frå oss og funksjonar som verte tekne bort. At tryggleiken ved å bu i kommunen vert dårlegare, gjer det ikkje lettare å bu her, sa Helgøy. Kritiserte samarbeidsvilje
Det som særleg vart kritisert, var at ambulanseleiinga no la dette på bordet utan at det har vore meir kontakt sidan februar.
– Då vart vi av styreleiar Bjørdal lova samarbeid om ei løysing han sa han trykte til sitt bryst og som vi hadde ein idé om korleis kunne gjerast. Eg har teke fleire telefonar, men ikkje høyrt noko før no, då konklusjonen er gjort. Eg er svært forundra. Her har ein hatt ei flott muligheit til å prøve ut noko nytt, som kunne vore ein modell på landsbasis for utkantkommunar, og så kjem ein med dette, sa kommunalsjef Arnhild Nordaune. Gir ikkje opp løysing
Konstituert rådmann Andreas Nørve peikte på at om ein skal rekne slik det vart lagt fram i føretaket sitt datagrunnlag, kunne ein like godt også ha felles brannvern med Ulstein.
– Sannsynet for at eit hus skal brenne ned vil ikkje ha så høg prosent, sa Nørve.
Han ville gjerne ha tala på bordet for den faktiske kostnaden ved dagambulansen for å sjå litt meir på om det kan finnast ei løysing, sjølv om fristen no er svært kort. Vi kjem med meir om saka i papirutgåva.
20.11.14 16:33
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

 

KULTURKALENDAREN

Fredag 27. mars
18.00 Kunstutstilling, Ørsta
21.00 Quiz, Bakeriet pub, Syvde

Laurdag 28. mars
12.00 Marknadsdag, Hakallegarden
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
20.00 Quiz, Fiskå ungd.hus
Peter & Sondre, Makeriet pub, Syvde

Søndag 29. mars
12.00 Kunstutstilling, Ørsta
18.00 Hjem, Fiskå kino
20.00 Insurgent, Fiskå kino

Tirsdag 31. mars
20.00 Quiz, Smask, Fiskå

Onsdag 1. april
Girls night out, Smask, Fiskå

Skjærtorsdag 2. april
Trub. Idar Godø, Bakeriet pub, Syvde

Langfredag 3. april
18.00 Bingo, Nordstranda bygdahus
Alloy, Smask, Fiskå

Laurdag 4. april
Olav Stedje, Bakeriet pub, Syvde
Elias Jung, Smask, Fiskå

Fredag 24. april
19.00 Beethoven, Trivselshagen, Sandane

Laurdag 25. april
19.00 Beethoven, Operaen i Nordfjord
19.00 Dansegalla, Olivinhallen Åheim

Søndag 26. april
17.00 Beethoven, Førdehuset, Førde

Fredag 1. mai
18.00 Bingo, Norstranda bygdahus

Fredag 29. mai
19.00 Landevegsritt, Stadlandet

Laurdag 30. mai
09.30 Stadlandet Rett Vest, Stadlandet

Fredag 5. juni
18.00 Bingo, Norstranda bygdahus

Onsdag 30. september
18.30 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Torsdag 1. oktober
18.30 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Laurdag 3. oktober
17.00 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Søndag 4. oktober
14.00 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Tysdag 6. oktober
18.30 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Onsdag 7. oktober
18.30 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Fredag 9. oktober
18.30 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

Laurdag 10. oktober
17.00 Maskeballet, Operaen i Nordfjord

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

 

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget